صفحات مرتبط

ریال عمان

  • نرخ فعلی:97,500
  • بالاترین قیمت روز:97,500
  • پایین ترین قیمت روز:88,500
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,850
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:97,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
97,500 ریال13:09:22
88,500 ریال13:08:23
97,500 ریال12:54:26
88,500 ریال12:53:23
97,500 ریال12:43:22
88,500 ریال12:42:23
97,500 ریال12:29:28
88,500 ریال12:28:25
97,500 ریال11:57:26
88,500 ریال11:56:26
97,500 ریال10:57:21
88,500 ریال10:56:26
97,500 ریال10:53:22
88,500 ریال10:52:23
97,500 ریال10:39:26
88,500 ریال10:38:24
نظرات