صفحات مرتبط

ریال عمان

  • نرخ فعلی:107,500
  • بالاترین قیمت روز:107,500
  • پایین ترین قیمت روز:107,240
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2,600
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:107,240
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۰
  • نرخ روز گذشته:107,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
107,500 ریال11:40:09
107,240 ریال11:35:51
نظرات