صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:77,230
  • بالاترین قیمت روز:77,230
  • پایین ترین قیمت روز:77,100
  • بیشترین مقدار نوسان روز:130
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:77,160
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:77,230
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
77,230 ریال18:40:14
77,130 ریال18:16:03
77,230 ریال18:14:50
77,200 ریال16:55:30
77,160 ریال15:50:13
77,130 ریال15:28:22
77,100 ریال14:53:48
77,230 ریال14:28:23
77,160 ریال11:56:11
77,160 ریال11:56:05
77,200 ریال11:43:09
77,130 ریال11:28:03
77,160 ریال11:20:47
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات