صفحات مرتبط

کرون نروژ

  • نرخ فعلی:4,420
  • بالاترین قیمت روز:4,420
  • پایین ترین قیمت روز:4,340
  • بیشترین مقدار نوسان روز:80
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:441
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:4,390
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,420 ریال13:09:22
4,340 ریال13:08:23
4,420 ریال12:54:26
4,340 ریال12:53:23
4,420 ریال12:43:22
4,340 ریال12:42:23
4,420 ریال12:29:28
4,340 ریال12:28:24
4,420 ریال11:57:26
4,340 ریال11:56:26
4,420 ریال11:05:27
4,410 ریال10:57:21
4,340 ریال10:56:26
4,410 ریال10:53:22
4,340 ریال10:52:23
4,410 ریال10:39:26
4,340 ریال10:38:24
4,410 ریال10:00:35
نظرات