کرون نروژ

  • نرخ فعلی:4,540
  • بالاترین قیمت روز:4,560
  • پایین ترین قیمت روز:4,540
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:456
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۸
  • نرخ روز گذشته:4,570
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
4,540 ریال11:58:29
4,550 ریال11:05:23
4,560 ریال10:00:27
نظرات