کرون نروژ

  • نرخ فعلی:4,580
  • بالاترین قیمت روز:4,620
  • پایین ترین قیمت روز:4,530
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.44%
  • نرخ بازگشایی بازار:455
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۳
  • نرخ روز گذشته:4,560
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
4,580 ریال12:23:27
4,560 ریال12:21:18
4,590 ریال12:16:17
4,620 ریال12:06:18
4,600 ریال11:57:19
4,570 ریال11:56:20
4,550 ریال11:53:17
4,540 ریال11:12:18
4,530 ریال10:26:27
4,540 ریال10:07:17
4,550 ریال10:00:21
نظرات