صفحات مرتبط

کرون نروژ

  • نرخ فعلی:7,820
  • بالاترین قیمت روز:7,870
  • پایین ترین قیمت روز:7,740
  • بیشترین مقدار نوسان روز:800
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,870
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۵:۰۳
  • نرخ روز گذشته:7,860
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:40

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,820 ریال19:05:03
7,820 ریال19:03:56
7,810 ریال19:02:22
7,820 ریال16:51:56
7,820 ریال16:51:00
7,810 ریال14:50:07
7,810 ریال14:48:53
7,800 ریال14:26:05
7,800 ریال14:24:54
7,790 ریال14:18:53
7,790 ریال14:17:55
7,780 ریال14:15:59
7,790 ریال14:11:02
7,790 ریال14:09:52
7,800 ریال14:02:23
7,800 ریال14:01:07
7,810 ریال13:50:08
7,810 ریال13:48:53
7,800 ریال13:47:05
7,810 ریال12:33:00
7,810 ریال12:32:04
7,750 ریال12:29:01
7,750 ریال12:27:52
7,740 ریال12:21:58
7,740 ریال12:20:59
7,750 ریال12:11:59
7,750 ریال12:10:59
7,770 ریال12:10:00
7,770 ریال12:09:07
7,790 ریال11:35:55
7,790 ریال11:34:57
7,870 ریال10:02:16
7,870 ریال10:01:04
نظرات