صفحات مرتبط

کرون نروژ

  • نرخ فعلی:5,630
  • بالاترین قیمت روز:5,630
  • پایین ترین قیمت روز:5,610
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,610
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۵
  • نرخ روز گذشته:5,600
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,630 ریال11:45:06
5,620 ریال10:15:06
5,610 ریال10:10:10
5,610 ریال10:10:10
نظرات