صفحات مرتبط
شاخص یاب

کرون نروژ

  • نرخ فعلی:13,380
  • بالاترین قیمت روز:13,390
  • پایین ترین قیمت روز:13,360
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:13,390
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۱:۲۰
  • نرخ روز گذشته:13,550
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:170

نمودار کندل استیک کرون نروژ در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون نروژ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13,380 ریال16:41:20
13,370 ریال16:25:43
13,390 ریال14:15:07
13,380 ریال14:06:51
13,370 ریال13:35:32
13,390 ریال13:23:40
13,380 ریال13:10:19
13,370 ریال13:07:06
13,390 ریال12:57:22
13,370 ریال12:43:26
13,360 ریال12:38:42
13,370 ریال12:31:23
13,390 ریال12:16:33
13,370 ریال11:50:34
13,390 ریال11:50:21
13,380 ریال11:16:50
13,390 ریال11:00:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات