صفحات مرتبط

رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:9,560
  • بالاترین قیمت روز:9,580
  • پایین ترین قیمت روز:9,560
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:958
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:9,590
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,560 ریال16:17:26
9,580 ریال12:25:27
9,560 ریال12:24:30
9,580 ریال11:30:29
9,560 ریال11:29:26
9,580 ریال10:18:31
9,560 ریال10:17:33
9,580 ریال10:00:40
نظرات