شاخص یاب

دلار مشهد

  • نرخ فعلی:131,500
  • بالاترین قیمت روز:131,500
  • پایین ترین قیمت روز:129,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.38%
  • نرخ بازگشایی بازار:129,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۲:۰۴
  • نرخ روز گذشته:133,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,000

نمودار کندل استیک دلار مشهد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار مشهد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
131,500 ریال12:42:04
131,000 ریال12:18:03
130,000 ریال11:36:03
131,000 ریال11:21:04
129,000 ریال11:00:05
نظرات