صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار کویت

  • نرخ فعلی:380,230
  • بالاترین قیمت روز:380,520
  • پایین ترین قیمت روز:379,570
  • بیشترین مقدار نوسان روز:490
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:380,230
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۵:۴۴
  • نرخ روز گذشته:383,600
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.89%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3,370

نمودار کندل استیک دینار کویت در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار کویت در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
380,230 ریال17:25:44
380,400 ریال17:05:12
380,520 ریال17:04:10
380,400 ریال16:59:10
380,520 ریال16:58:11
380,400 ریال16:55:14
380,520 ریال16:55:12
380,230 ریال16:55:12
380,360 ریال16:54:15
380,230 ریال16:51:06
380,070 ریال16:45:19
380,190 ریال16:44:10
380,070 ریال16:27:12
379,900 ریال16:15:48
380,070 ریال15:58:11
380,190 ریال15:57:14
380,070 ریال15:55:13
379,740 ریال15:29:10
379,860 ریال15:28:11
379,740 ریال15:25:12
379,860 ریال15:24:15
379,740 ریال14:48:16
379,860 ریال14:47:11
379,740 ریال14:10:49
380,230 ریال13:46:52
380,070 ریال13:36:45
379,740 ریال13:33:31
379,570 ریال13:27:14
379,900 ریال11:42:50
380,230 ریال11:00:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات