دینار کویت

  • نرخ فعلی:125,000
  • بالاترین قیمت روز:125,000
  • پایین ترین قیمت روز:125,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:12,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۸
  • نرخ روز گذشته:125,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:500

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
125,000 ریال12:28:17
نظرات