صفحات مرتبط

ین ژاپن

  • نرخ فعلی:5,840
  • بالاترین قیمت روز:5,840
  • پایین ترین قیمت روز:5,780
  • بیشترین مقدار نوسان روز:400
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,830
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۱:۵۶
  • نرخ روز گذشته:5,820
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,840 ریال16:51:56
5,840 ریال16:51:00
5,830 ریال14:50:07
5,830 ریال14:48:53
5,820 ریال14:23:52
5,820 ریال14:23:02
5,810 ریال14:17:05
5,810 ریال14:15:59
5,820 ریال14:02:23
5,820 ریال14:01:06
5,830 ریال12:33:00
5,830 ریال12:32:04
5,790 ریال12:29:56
5,790 ریال12:29:01
5,780 ریال12:21:58
5,780 ریال12:20:59
5,790 ریال12:11:59
5,790 ریال12:10:59
5,800 ریال12:10:00
5,810 ریال11:35:55
5,810 ریال11:34:57
5,830 ریال10:02:16
5,830 ریال10:01:04
نظرات