کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ین ژاپن

  • نرخ فعلی:110,000
  • بالاترین قیمت روز:110,200
  • پایین ترین قیمت روز:109,740
  • بیشترین مقدار نوسان روز:410
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:109,740
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۷:۱۲
  • نرخ روز گذشته:109,260
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:740

نمودار کندل استیک ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
110,000 ریال11:27:12
110,030 ریال11:26:11
110,010 ریال11:25:14
109,920 ریال11:24:09
110,020 ریال11:23:06
110,040 ریال11:22:08
110,030 ریال11:21:13
110,040 ریال11:20:11
109,900 ریال11:19:06
109,980 ریال11:18:11
110,000 ریال11:17:09
110,020 ریال11:16:07
109,890 ریال11:15:15
109,830 ریال11:14:09
109,940 ریال11:13:09
109,930 ریال11:12:11
109,860 ریال11:11:06
110,200 ریال11:09:11
110,190 ریال11:08:05
110,200 ریال11:07:05
110,140 ریال11:06:10
110,190 ریال11:05:13
110,200 ریال11:04:07
110,090 ریال11:03:10
110,140 ریال11:02:07
110,150 ریال11:01:10
109,740 ریال11:00:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات