صفحات مرتبط
شاخص یاب

ین ژاپن

  • نرخ فعلی:104,330
  • بالاترین قیمت روز:104,470
  • پایین ترین قیمت روز:104,240
  • بیشترین مقدار نوسان روز:180
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:104,420
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۱:۱۳
  • نرخ روز گذشته:106,630
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,300

نمودار کندل استیک ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
104,330 ریال16:31:13
104,290 ریال16:26:11
104,470 ریال14:55:15
104,420 ریال14:15:18
104,380 ریال14:07:11
104,330 ریال13:36:15
104,420 ریال13:24:16
104,380 ریال13:11:16
104,290 ریال13:09:16
104,330 ریال13:08:13
104,420 ریال12:58:11
104,290 ریال12:44:21
104,240 ریال12:39:16
104,330 ریال12:32:17
104,470 ریال12:25:13
104,420 ریال12:17:12
104,330 ریال11:51:16
104,380 ریال11:17:15
104,420 ریال11:00:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات