دینار عراق

  • نرخ فعلی:29.70
  • بالاترین قیمت روز:29.70
  • پایین ترین قیمت روز:29.50
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.95
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۴
  • نرخ روز گذشته:29.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
29.7 ریال12:24:40
29.5 ریال12:23:44
نظرات