صفحات مرتبط

دینار عراق

  • نرخ فعلی:33
  • بالاترین قیمت روز:33
  • پایین ترین قیمت روز:33
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱ آذر
  • نرخ روز گذشته:32.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.3

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات