صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:14,710
  • بالاترین قیمت روز:14,720
  • پایین ترین قیمت روز:14,690
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14,710
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۵:۴۴
  • نرخ روز گذشته:14,840
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:130

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14,710 ریال17:25:44
14,720 ریال16:55:12
14,710 ریال16:27:12
14,700 ریال16:15:48
14,710 ریال15:55:13
14,690 ریال14:10:49
14,710 ریال13:36:45
14,690 ریال13:27:14
14,700 ریال11:42:50
14,710 ریال11:00:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات