صفحات مرتبط

دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:8,150
  • بالاترین قیمت روز:8,150
  • پایین ترین قیمت روز:8,060
  • بیشترین مقدار نوسان روز:600
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,110
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۶:۵۸
  • نرخ روز گذشته:8,100
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:50

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,150 ریال16:56:58
8,150 ریال16:56:03
8,140 ریال16:35:00
8,140 ریال16:33:56
8,130 ریال14:48:53
8,130 ریال14:47:52
8,120 ریال14:23:52
8,120 ریال14:23:02
8,110 ریال14:17:55
8,110 ریال14:17:05
8,120 ریال14:11:02
8,120 ریال14:09:52
8,130 ریال14:02:23
8,130 ریال14:01:06
8,140 ریال13:34:00
8,140 ریال13:33:02
8,130 ریال12:33:00
8,130 ریال12:32:04
8,070 ریال12:29:01
8,070 ریال12:27:52
8,060 ریال12:21:58
8,060 ریال12:20:59
8,070 ریال12:11:59
8,070 ریال12:10:59
8,090 ریال12:10:00
8,110 ریال10:02:16
8,110 ریال10:01:04
نظرات