صفحات مرتبط
شاخص یاب

لاری گرجستان

  • نرخ فعلی:43,250
  • بالاترین قیمت روز:43,270
  • پایین ترین قیمت روز:43,180
  • بیشترین مقدار نوسان روز:50
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:43,250
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۵:۴۴
  • نرخ روز گذشته:43,670
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.97%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:420

نمودار کندل استیک لاری گرجستان در روز جاری

نمودار کندل استیک لاری گرجستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
43,250 ریال17:25:44
43,270 ریال16:55:12
43,250 ریال16:51:06
43,240 ریال16:27:12
43,220 ریال16:15:48
43,240 ریال15:55:13
43,200 ریال14:10:49
43,250 ریال13:46:52
43,240 ریال13:36:45
43,200 ریال13:33:31
43,180 ریال13:27:14
43,220 ریال11:42:50
43,250 ریال11:00:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات