پوند

  • نرخ فعلی:44,260
  • بالاترین قیمت روز:44,300
  • پایین ترین قیمت روز:44,250
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,430
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۸
  • نرخ روز گذشته:44,350
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:90

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
44,250 ریال17:38:24
44,260 ریال17:38:24
44,250 ریال15:20:21
44,260 ریال11:58:23
44,280 ریال11:40:23
44,300 ریال11:05:19
نظرات