صفحات مرتبط

پوند

  • نرخ فعلی:48,450
  • بالاترین قیمت روز:49,200
  • پایین ترین قیمت روز:48,420
  • بیشترین مقدار نوسان روز:770
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,842
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:48,400
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:50

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
48,450 ریال17:06:34
49,200 ریال17:05:31
48,450 ریال16:58:29
49,200 ریال16:57:32
48,450 ریال16:48:31
49,200 ریال16:47:34
48,450 ریال16:45:40
49,200 ریال16:44:31
48,450 ریال16:18:30
49,200 ریال16:17:30
48,450 ریال16:07:27
49,200 ریال16:06:34
48,450 ریال16:03:26
49,200 ریال16:02:33
48,450 ریال16:00:40
49,200 ریال15:59:31
48,450 ریال15:32:27
49,200 ریال15:31:30
48,450 ریال15:26:34
49,200 ریال15:25:32
48,450 ریال15:21:26
49,200 ریال15:20:35
48,450 ریال14:59:28
49,200 ریال14:58:30
48,450 ریال14:39:29
49,200 ریال14:38:31
48,450 ریال14:19:29
49,200 ریال14:18:39
48,450 ریال13:58:35
49,200 ریال13:57:31
48,450 ریال13:54:33
49,200 ریال13:53:32
48,450 ریال13:39:30
49,200 ریال13:37:35
48,450 ریال13:14:31
48,430 ریال12:53:31
49,200 ریال12:52:30
48,450 ریال12:46:30
48,440 ریال12:45:34
48,470 ریال12:44:30
48,440 ریال12:43:28
49,200 ریال12:42:28
48,440 ریال12:40:31
48,470 ریال12:39:25
48,440 ریال12:34:24
48,470 ریال12:33:24
49,200 ریال12:32:28
48,440 ریال12:31:25
49,200 ریال12:30:26
48,440 ریال12:29:24
48,470 ریال12:28:24
48,440 ریال12:17:24
49,200 ریال12:16:25
48,440 ریال12:05:27
49,200 ریال12:04:26
48,440 ریال11:46:25
49,200 ریال11:45:26
48,440 ریال11:04:25
48,430 ریال10:39:28
48,420 ریال10:00:30
نظرات