صفحات مرتبط

پوند

  • نرخ فعلی:48,770
  • بالاترین قیمت روز:48,790
  • پایین ترین قیمت روز:48,720
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,872
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:48,730
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:40

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
48,770 ریال16:17:20
48,790 ریال16:16:27
48,770 ریال16:16:19
48,790 ریال16:14:29
48,770 ریال14:13:16
48,790 ریال14:12:12
48,770 ریال12:47:26
48,760 ریال12:20:26
48,750 ریال11:32:19
48,730 ریال11:04:16
48,740 ریال10:11:18
48,720 ریال10:05:18
نظرات