یورو

  • نرخ فعلی:42,550
  • بالاترین قیمت روز:42,630
  • پایین ترین قیمت روز:42,490
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,251
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۶
  • نرخ روز گذشته:42,490
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:60

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
42,550 ریال14:36:25
42,560 ریال14:26:28
42,580 ریال14:25:28
42,590 ریال14:18:28
42,610 ریال14:14:25
42,620 ریال13:50:22
42,630 ریال13:48:22
42,620 ریال13:39:19
42,610 ریال13:24:22
42,600 ریال13:07:22
42,590 ریال13:02:21
42,580 ریال12:59:22
42,570 ریال12:53:20
42,560 ریال12:34:24
42,550 ریال12:28:19
42,540 ریال12:27:22
42,530 ریال11:57:29
42,510 ریال11:45:30
42,500 ریال11:41:32
42,510 ریال11:39:16
42,490 ریال11:21:19
42,500 ریال11:06:19
42,520 ریال10:55:24
42,500 ریال10:54:22
42,510 ریال10:33:31
42,520 ریال10:21:19
42,510 ریال10:00:25
نظرات