یورو

  • نرخ فعلی:40,810
  • بالاترین قیمت روز:40,860
  • پایین ترین قیمت روز:40,740
  • بیشترین مقدار نوسان روز:40
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,075
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۵
  • نرخ روز گذشته:40,710
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:100

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
40,810 ریال14:45:20
40,820 ریال14:38:20
40,830 ریال14:36:17
40,840 ریال14:00:24
40,850 ریال13:44:19
40,860 ریال13:39:29
40,850 ریال13:36:53
40,860 ریال13:34:20
40,850 ریال13:26:21
40,840 ریال13:26:00
40,850 ریال13:20:29
40,840 ریال13:18:24
40,850 ریال13:09:26
40,840 ریال13:02:23
40,830 ریال12:58:24
40,840 ریال12:54:19
40,830 ریال12:48:33
40,820 ریال12:46:55
40,830 ریال12:08:20
40,820 ریال12:07:20
40,790 ریال11:47:23
40,760 ریال11:44:24
40,780 ریال11:39:21
40,790 ریال11:34:21
40,770 ریال11:33:19
40,780 ریال11:29:25
40,740 ریال11:04:21
40,750 ریال10:00:27
نظرات