صفحات مرتبط

یورو

  • نرخ فعلی:45,950
  • بالاترین قیمت روز:46,180
  • پایین ترین قیمت روز:45,600
  • بیشترین مقدار نوسان روز:190
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,560
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۶
  • نرخ روز گذشته:45,480
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:470

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
45,950 ریال13:36:25
45,940 ریال13:13:27
45,960 ریال12:43:24
46,010 ریال12:41:29
46,050 ریال12:40:28
46,070 ریال12:37:26
46,080 ریال12:28:24
46,110 ریال12:27:27
46,120 ریال12:17:29
46,140 ریال12:12:27
46,160 ریال11:58:26
46,180 ریال11:55:31
46,160 ریال11:47:36
46,060 ریال11:43:29
45,870 ریال11:36:25
45,840 ریال11:35:31
45,800 ریال11:33:30
45,780 ریال11:32:27
45,790 ریال11:13:23
45,760 ریال11:06:25
45,680 ریال10:27:22
45,660 ریال10:06:25
45,600 ریال10:00:27
نظرات