یورو

  • نرخ فعلی:39,560
  • بالاترین قیمت روز:39,600
  • پایین ترین قیمت روز:39,560
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,957
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:39,560
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
39,560 ریال13:05:31
39,570 ریال12:51:27
39,580 ریال12:23:24
39,590 ریال11:47:28
39,600 ریال11:16:42
39,580 ریال11:13:26
39,560 ریال10:36:22
39,570 ریال10:00:28
نظرات