شاخص یاب

دلار سلیمانیه

  • نرخ فعلی:115,900
  • بالاترین قیمت روز:116,500
  • پایین ترین قیمت روز:114,500
  • بیشترین مقدار نوسان روز:600
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:115,100
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۹:۵۰
  • نرخ روز گذشته:115,300
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:600

نمودار کندل استیک دلار سلیمانیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سلیمانیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
114,900 ریال12:12:45
115,400 ریال12:09:03
115,500 ریال12:08:30
115,100 ریال12:07:41
115,000 ریال12:02:54
114,900 ریال12:00:47
115,000 ریال12:00:31
114,900 ریال11:59:28
114,800 ریال11:58:24
114,900 ریال11:52:33
114,800 ریال11:48:04
115,000 ریال11:47:15
114,900 ریال11:36:36
115,000 ریال11:36:21
114,900 ریال11:34:44
115,200 ریال11:31:16
114,900 ریال11:29:25
115,100 ریال11:27:17
114,900 ریال11:27:03
115,000 ریال11:26:13
115,200 ریال11:15:51
115,000 ریال11:07:52
114,800 ریال11:01:11
114,500 ریال11:00:40
115,100 ریال11:00:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات