شاخص یاب

دلار نقدی / سبزه

  • نرخ فعلی:163,000
  • بالاترین قیمت روز:163,500
  • پایین ترین قیمت روز:153,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:158,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۸:۳۹
  • نرخ روز گذشته:158,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4,500

نمودار کندل استیک دلار نقدی / سبزه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نقدی / سبزه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
163,000 ریال15:58:39
162,800 ریال15:37:52
163,000 ریال15:22:04
153,000 ریال15:19:16
160,500 ریال14:34:04
161,000 ریال14:21:18
162,000 ریال13:59:28
163,400 ریال13:46:04
163,500 ریال13:19:04
156,000 ریال11:49:18
158,000 ریال11:41:57
نظرات