دلار

  • نرخ فعلی:37,670
  • بالاترین قیمت روز:37,670
  • پایین ترین قیمت روز:37,550
  • بیشترین مقدار نوسان روز:120
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,758
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۸
  • نرخ روز گذشته:37,480
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:190

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
37,670 ریال16:28:52
37,550 ریال16:27:33
37,670 ریال13:39:19
37,660 ریال12:19:23
37,620 ریال11:46:18
37,580 ریال11:01:21
نظرات