دلار

  • نرخ فعلی:37,430
  • بالاترین قیمت روز:37,460
  • پایین ترین قیمت روز:37,420
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,742
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۳
  • نرخ روز گذشته:37,430
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
37,430 ریال16:43:19
37,440 ریال16:36:17
37,430 ریال16:35:24
37,440 ریال16:35:19
37,430 ریال16:28:47
37,440 ریال13:57:19
37,450 ریال13:04:23
37,460 ریال12:36:19
37,450 ریال12:00:25
37,440 ریال11:06:16
37,420 ریال10:00:19
نظرات