دلار

  • نرخ فعلی:37,570
  • بالاترین قیمت روز:37,580
  • پایین ترین قیمت روز:37,450
  • بیشترین مقدار نوسان روز:60
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,745
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۵
  • نرخ روز گذشته:37,440
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:130

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
37,570 ریال15:05:28
37,560 ریال13:00:26
37,570 ریال12:19:24
37,580 ریال11:45:24
37,530 ریال11:33:29
37,510 ریال11:02:23
37,450 ریال10:01:27
نظرات