دلار

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,730 (0.29%) 110 37,640 37,730 ۱۶:۰۹
دلار حواله 38150 (0%) 0 38140 38150 ۱۴:۴۱
دلار پاساژ افشار 37,520 (0.19%) 70 37,520 37,520 ۱۱:۲۶
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,590 (0.22%) 81 37,484 37,590 ۱۸:۰۱
دلار مبادله ای 32,442 (0.01%) 3 32,442 32,442 ۹:۰۱
دلار سبزه میدان 37,730 (0.21%) 80 37,660 37,750 ۱۵:۵۳

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,730
 • بالاترین قیمت روز : 37,730
 • پایین ترین قیمت روز : 37,640
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 30
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,764
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 37,620
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 110
جدول نرخ های امروز زمان
37,730 ریال 16:09:28
37,710 ریال 14:05:20
37,690 ریال 12:53:18
37,670 ریال 12:29:17
37,660 ریال 11:52:27
37,670 ریال 11:28:26
37,640 ریال 10:42:16

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 38150
 • بالاترین قیمت روز : 38150
 • پایین ترین قیمت روز : 38140
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 10
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 38,140
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 38,150
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
38,150 ریال 14:41:18
38,140 ریال 11:43:30

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,590
 • بالاترین قیمت روز : 37,590
 • پایین ترین قیمت روز : 37,484
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 50
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,484
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 37,509
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 81
جدول نرخ های امروز زمان
37,590 ریال 18:01:19
37,588 ریال 17:01:18
37,581 ریال 16:01:19
37,575 ریال 15:01:21
37,571 ریال 14:01:26
37,558 ریال 13:00:34
37,553 ریال 12:01:33
37,550 ریال 11:49:25
37,534 ریال 10:24:17
37,484 ریال 9:05:13

دلار مبادله ای

 • نرخ فعلی : 32,442
 • بالاترین قیمت روز : 32,442
 • پایین ترین قیمت روز : 32,442
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 32,442
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 32,439
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3
جدول نرخ های امروز زمان
32,442 ریال 9:01:14

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,557 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 163 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,781 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 38,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 328 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.87%