دلار

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,370 (0%) 0 37,370 37,450 ۷ خرداد
دلار حواله 37650 (0%) 0 37645 37715 ۷ خرداد
دلار پاساژ افشار 37,300 (0%) 0 37,270 37,350 ۷ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,291 (0%) 0 37,274 37,349 ۷ خرداد
دلار مبادله ای 32,446 (0%) 0 32,446 32,446 ۶ خرداد
دلار سبزه میدان 37,310 (0%) 0 37,270 37,330 ۷ خرداد

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,370
 • بالاترین قیمت روز : 37,450
 • پایین ترین قیمت روز : 37,370
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۷ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 37,370
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,370 ریال 15:11:27
37,410 ریال 15:05:20
37,400 ریال 14:35:20
37,370 ریال 14:08:18
37,380 ریال 13:56:18
37,390 ریال 13:43:19
37,400 ریال 13:39:18
37,390 ریال 13:25:19
37,400 ریال 13:00:22
37,400 ریال 12:59:14
37,410 ریال 12:50:20
37,410 ریال 12:50:08
37,430 ریال 12:40:19
37,450 ریال 12:09:18
37,440 ریال 11:41:18
37,430 ریال 11:40:19
37,440 ریال 11:31:21
37,450 ریال 11:31:12
37,450 ریال 11:31:11
37,430 ریال 11:28:18
37,420 ریال 11:22:16
37,430 ریال 11:20:21
37,420 ریال 10:49:23
37,430 ریال 10:44:20
37,420 ریال 10:00:21

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 37650
 • بالاترین قیمت روز : 37715
 • پایین ترین قیمت روز : 37645
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۷ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 37,650
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,650 ریال 14:42:18
37,645 ریال 13:56:18
37,650 ریال 12:42:20
37,655 ریال 12:26:36
37,645 ریال 12:24:17
37,655 ریال 12:14:17
37,665 ریال 12:03:18
37,675 ریال 11:49:20
37,680 ریال 11:46:22
37,695 ریال 11:38:19
37,715 ریال 11:19:21

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,291
 • بالاترین قیمت روز : 37,349
 • پایین ترین قیمت روز : 37,274
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۷ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 37,291
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,291 ریال 18:00:21
37,290 ریال 17:01:20
37,284 ریال 16:05:29
37,277 ریال 15:01:17
37,276 ریال 14:01:17
37,274 ریال 13:01:20
37,319 ریال 12:01:18
37,349 ریال 11:01:19
37,341 ریال 10:01:17
37,322 ریال 9:01:13

دلار مبادله ای

 • نرخ فعلی : 32,446
 • بالاترین قیمت روز : 32,446
 • پایین ترین قیمت روز : 32,446
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 32,446
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,412 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 958 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,562 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 192 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 206 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 38,206 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 836 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.24%