دلار

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,620 (0.37%) 140 37,580 37,620 ۱۱:۴۶
دلار حواله 38250 (0%) 0 38110 38310 ۲۵ اسفند
دلار پاساژ افشار 37,140 (0%) 0 37,140 37,140 ۲ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,457 (0.4%) 150 37,457 37,615 ۱۲:۰۱
دلار مبادله ای 32,418 (0.01%) 2 32,418 32,418 ۹:۰۱
دلار سبزه میدان 37,770 (0%) 0 37,770 37,770 ۲ فروردین

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,620
 • بالاترین قیمت روز : 37,620
 • پایین ترین قیمت روز : 37,580
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 40
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,758
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 37,480
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 140
جدول نرخ های امروز زمان
37,620 ریال 11:46:18
37,580 ریال 11:01:21

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 38250
 • بالاترین قیمت روز : 38310
 • پایین ترین قیمت روز : 38110
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 38,250
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,457
 • بالاترین قیمت روز : 37,615
 • پایین ترین قیمت روز : 37,457
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 158
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,615
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 37,307
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 150
جدول نرخ های امروز زمان
37,457 ریال 12:01:33
37,615 ریال 11:58:19

دلار مبادله ای

 • نرخ فعلی : 32,418
 • بالاترین قیمت روز : 32,418
 • پایین ترین قیمت روز : 32,418
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 32,418
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 32,420
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2
جدول نرخ های امروز زمان
32,418 ریال 9:01:14

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,731 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 38,403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 783 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 37,732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 112 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.3%