کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:5,590
  • بالاترین قیمت روز:5,590
  • پایین ترین قیمت روز:5,570
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:557
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۰
  • نرخ روز گذشته:5,560
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,590 ریال13:00:29
5,580 ریال12:39:54
5,570 ریال12:14:38
نظرات