صفحات مرتبط

کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:5,630
  • بالاترین قیمت روز:5,640
  • پایین ترین قیمت روز:5,630
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:564
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۲
  • نرخ روز گذشته:5,650
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,630 ریال11:32:19
5,640 ریال10:00:23
نظرات