صفحات مرتبط

کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:5,950
  • بالاترین قیمت روز:5,960
  • پایین ترین قیمت روز:5,910
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:591
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۶
  • نرخ روز گذشته:5,880
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:70

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,950 ریال17:26:40
5,960 ریال17:23:44
5,950 ریال11:47:36
5,940 ریال11:33:30
5,910 ریال11:32:27
5,940 ریال10:29:25
5,910 ریال10:00:27
نظرات