کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:5,280
  • بالاترین قیمت روز:5,280
  • پایین ترین قیمت روز:5,270
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:527
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:5,280
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,280 ریال15:20:21
5,270 ریال15:17:30
نظرات