کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:5,520
  • بالاترین قیمت روز:5,550
  • پایین ترین قیمت روز:5,520
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.54%
  • نرخ بازگشایی بازار:552
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۶
  • نرخ روز گذشته:5,530
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,520 ریال12:56:20
5,530 ریال12:54:20
5,520 ریال12:26:27
5,530 ریال11:35:20
5,550 ریال10:26:20
5,520 ریال10:00:30
نظرات