صفحات مرتبط

کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:5,540
  • بالاترین قیمت روز:5,540
  • پایین ترین قیمت روز:5,520
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:552
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۷
  • نرخ روز گذشته:5,510
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,540 ریال11:57:22
5,530 ریال11:32:20
5,520 ریال10:00:21
نظرات