صفحات مرتبط

کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:6,200
  • بالاترین قیمت روز:6,210
  • پایین ترین قیمت روز:6,190
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:621
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۸
  • نرخ روز گذشته:6,220
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,200 ریال16:18:27
6,190 ریال16:17:26
6,200 ریال13:09:25
6,210 ریال13:08:28
6,200 ریال12:53:28
6,210 ریال12:52:34
6,200 ریال12:15:32
6,210 ریال10:00:39
نظرات