صفحات مرتبط
شاخص یاب

یوان چین

  • نرخ فعلی:16,900
  • بالاترین قیمت روز:16,900
  • پایین ترین قیمت روز:16,870
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:16,890
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:16,900
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16,900 ریال18:40:14
16,880 ریال18:16:03
16,900 ریال18:14:50
16,890 ریال15:50:13
16,880 ریال15:28:22
16,870 ریال14:53:48
16,900 ریال14:28:23
16,890 ریال11:43:09
16,880 ریال11:28:03
16,890 ریال11:20:47
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات