صفحات مرتبط

یوان چین

  • نرخ فعلی:5,760
  • بالاترین قیمت روز:5,770
  • پایین ترین قیمت روز:5,760
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:577
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۶
  • نرخ روز گذشته:5,760
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,760 ریال17:26:40
5,770 ریال17:23:44
نظرات