صفحات مرتبط

یوان چین

  • نرخ فعلی:10,010
  • بالاترین قیمت روز:10,010
  • پایین ترین قیمت روز:9,900
  • بیشترین مقدار نوسان روز:700
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.3%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,980
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۵:۵۵
  • نرخ روز گذشته:9,960
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:50

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,010 ریال19:05:55
10,010 ریال19:05:03
10,000 ریال19:02:22
10,010 ریال16:56:58
10,010 ریال16:56:03
10,000 ریال16:51:56
10,000 ریال16:51:00
9,990 ریال16:23:03
9,990 ریال16:21:57
9,980 ریال14:48:53
9,980 ریال14:47:52
9,970 ریال14:26:05
9,970 ریال14:24:54
9,960 ریال14:17:55
9,960 ریال14:17:05
9,970 ریال14:15:59
9,970 ریال14:14:57
9,960 ریال14:11:56
9,960 ریال14:11:02
9,980 ریال14:02:23
9,980 ریال14:01:06
9,990 ریال13:29:58
9,990 ریال13:29:03
9,980 ریال12:32:59
9,980 ریال12:32:04
9,910 ریال12:29:56
9,910 ریال12:29:01
9,900 ریال12:21:58
9,900 ریال12:20:59
9,910 ریال12:11:59
9,910 ریال12:10:59
9,930 ریال12:10:00
9,960 ریال11:35:55
9,960 ریال11:34:56
9,980 ریال10:02:16
9,980 ریال10:01:04
نظرات