یوان چین

  • نرخ فعلی:5,800
  • بالاترین قیمت روز:5,860
  • پایین ترین قیمت روز:5,800
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:586
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:5,870
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:70

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,800 ریال13:08:46
5,830 ریال12:37:25
5,860 ریال11:15:22
نظرات