صفحات مرتبط

فرانک سوئیس

  • نرخ فعلی:39,430
  • بالاترین قیمت روز:39,480
  • پایین ترین قیمت روز:38,590
  • بیشترین مقدار نوسان روز:840
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,948
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:39,440
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
39,430 ریال13:09:22
38,590 ریال13:08:23
39,430 ریال12:54:26
38,590 ریال12:53:23
39,430 ریال12:47:25
39,440 ریال12:46:22
39,430 ریال12:43:22
38,590 ریال12:42:23
39,430 ریال12:29:28
38,590 ریال12:28:24
39,430 ریال11:57:25
38,590 ریال11:56:26
39,430 ریال10:57:21
38,590 ریال10:56:26
39,430 ریال10:53:22
38,590 ریال10:52:23
39,430 ریال10:39:26
38,590 ریال10:38:24
39,430 ریال10:06:22
39,480 ریال10:00:34
نظرات