فرانک سوئیس

  • نرخ فعلی:38,750
  • بالاترین قیمت روز:39,100
  • پایین ترین قیمت روز:38,250
  • بیشترین مقدار نوسان روز:310
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.49%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,910
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۸
  • نرخ روز گذشته:39,050
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.77%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:300

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
38,750 ریال13:58:37
38,600 ریال12:55:22
38,570 ریال12:53:19
38,560 ریال12:48:23
38,250 ریال12:26:27
38,540 ریال11:35:20
38,510 ریال11:23:19
38,490 ریال11:10:20
38,750 ریال10:31:17
39,000 ریال10:26:20
39,100 ریال10:00:30
نظرات