صفحات مرتبط
شاخص یاب

فرانک سوئیس

  • نرخ فعلی:115,020
  • بالاترین قیمت روز:115,020
  • پایین ترین قیمت روز:114,810
  • بیشترین مقدار نوسان روز:210
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:114,920
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:115,020
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
115,020 ریال18:40:14
114,870 ریال18:16:11
114,870 ریال18:16:03
115,020 ریال18:14:50
114,970 ریال16:55:30
114,920 ریال15:50:13
114,870 ریال15:28:22
114,810 ریال14:53:48
115,020 ریال14:28:23
114,920 ریال11:56:05
114,970 ریال11:43:09
114,870 ریال11:28:03
114,920 ریال11:20:47
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات