صفحات مرتبط

دلار کانادا

  • نرخ فعلی:29,310
  • بالاترین قیمت روز:29,430
  • پایین ترین قیمت روز:28,720
  • بیشترین مقدار نوسان روز:650
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.34%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,935
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:29,280
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29,310 ریال13:10:26
29,340 ریال13:09:22
28,720 ریال13:08:23
29,340 ریال12:54:25
28,720 ریال12:53:23
29,340 ریال12:47:25
29,350 ریال12:46:22
29,340 ریال12:43:22
28,720 ریال12:42:23
29,340 ریال12:29:28
28,720 ریال12:28:24
29,340 ریال12:18:22
29,360 ریال11:57:25
28,740 ریال11:56:26
29,360 ریال11:50:26
29,370 ریال11:46:25
29,390 ریال11:37:24
29,410 ریال11:25:26
29,430 ریال11:05:27
29,410 ریال10:57:21
28,760 ریال10:56:26
29,410 ریال10:53:22
28,760 ریال10:52:23
29,410 ریال10:39:26
28,760 ریال10:38:24
29,410 ریال10:35:24
29,420 ریال10:04:24
29,390 ریال10:02:21
29,350 ریال10:00:34
نظرات