دلار کانادا

  • نرخ فعلی:27,400
  • بالاترین قیمت روز:27,460
  • پایین ترین قیمت روز:27,400
  • بیشترین مقدار نوسان روز:60
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,746
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۹
  • نرخ روز گذشته:27,780
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:380

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
27,400 ریال14:29:22
27,460 ریال11:59:22
نظرات