صفحات مرتبط

دلار کانادا

  • نرخ فعلی:28,700
  • بالاترین قیمت روز:28,700
  • پایین ترین قیمت روز:28,620
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.21%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,862
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۲
  • نرخ روز گذشته:28,590
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:110

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
28,700 ریال13:32:21
28,680 ریال13:03:22
28,690 ریال12:53:19
28,680 ریال12:45:25
28,660 ریال12:37:24
28,640 ریال12:36:23
28,670 ریال12:10:27
28,660 ریال11:58:17
28,680 ریال11:49:19
28,690 ریال11:26:24
28,680 ریال11:15:31
28,660 ریال11:15:29
28,680 ریال11:15:25
28,660 ریال11:07:29
28,640 ریال11:01:27
28,620 ریال10:00:39
نظرات