صفحات مرتبط

دلار کانادا

  • نرخ فعلی:29,200
  • بالاترین قیمت روز:29,200
  • پایین ترین قیمت روز:28,980
  • بیشترین مقدار نوسان روز:50
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,898
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۶
  • نرخ روز گذشته:28,950
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:250

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
29,200 ریال13:36:35
29,180 ریال13:04:24
29,150 ریال12:48:22
29,100 ریال12:25:24
29,080 ریال12:11:21
29,050 ریال11:57:22
29,040 ریال11:53:22
29,050 ریال11:41:20
29,040 ریال11:33:22
29,000 ریال11:27:24
28,990 ریال11:05:23
28,980 ریال10:00:24
نظرات