دلار کانادا

  • نرخ فعلی:31,000
  • بالاترین قیمت روز:31,020
  • پایین ترین قیمت روز:31,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,100
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۱
  • نرخ روز گذشته:31,040
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:40

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
31,000 ریال15:41:09
31,020 ریال15:39:21
31,000 ریال11:58:29
31,020 ریال11:41:22
31,000 ریال11:31:30
31,010 ریال10:28:40
31,000 ریال10:00:27
نظرات