صفحات مرتبط

دلار کانادا

  • نرخ فعلی:45,330
  • بالاترین قیمت روز:45,350
  • پایین ترین قیمت روز:45,290
  • بیشترین مقدار نوسان روز:400
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:45,310
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۲:۱۵
  • نرخ روز گذشته:45,380
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:50

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
45,330 ریال13:12:15
45,320 ریال13:04:15
45,310 ریال12:40:17
45,290 ریال12:36:16
45,300 ریال12:28:16
45,310 ریال12:24:16
45,350 ریال11:52:18
45,330 ریال11:48:16
45,320 ریال11:36:17
45,330 ریال11:16:16
45,310 ریال10:48:16
45,330 ریال10:16:15
45,320 ریال10:12:16
45,310 ریال10:00:18
نظرات