صفحات مرتبط

دینار بحرین

  • سکه فروشان مجاز127,500
  • بالاترین قیمت روز:127,500
  • پایین ترین قیمت روز:126,990
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5,100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:127,480
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۶:۰۶
  • نرخ روز گذشته:127,010
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:490

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
127,500 ریال20:46:06
127,010 ریال20:26:06
127,090 ریال20:18:05
127,480 ریال17:54:06
127,470 ریال16:46:05
127,480 ریال15:30:08
126,990 ریال14:58:05
127,500 ریال14:46:06
126,990 ریال11:42:05
127,480 ریال11:18:05
127,500 ریال10:00:07
127,480 ریال21:43:05
127,500 ریال21:07:06
127,480 ریال17:43:05
127,010 ریال12:23:04
127,480 ریال11:59:04
127,010 ریال11:07:05
127,480 ریال10:00:07
نظرات