صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار بحرین

  • نرخ فعلی:301,600
  • بالاترین قیمت روز:301,600
  • پایین ترین قیمت روز:301,080
  • بیشترین مقدار نوسان روز:520
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:301,340
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:301,600
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
301,600 ریال18:40:14
301,210 ریال18:16:03
301,600 ریال18:14:50
301,470 ریال16:55:30
301,340 ریال15:50:13
301,210 ریال15:28:22
301,080 ریال14:53:48
301,600 ریال14:28:23
301,340 ریال11:56:05
301,470 ریال11:43:09
301,210 ریال11:28:03
301,340 ریال11:20:47
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات