صفحات مرتبط

دینار بحرین

  • نرخ فعلی:108,750
  • بالاترین قیمت روز:109,000
  • پایین ترین قیمت روز:108,500
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:108,980
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:109,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:250

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
108,750 ریال15:20:06
108,500 ریال13:50:06
109,000 ریال11:40:07
108,980 ریال11:35:51
نظرات