صفحات مرتبط

منات آذربایجان

  • نرخ فعلی:23,000
  • بالاترین قیمت روز:23,000
  • پایین ترین قیمت روز:22,800
  • بیشترین مقدار نوسان روز:200
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,280
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۷
  • نرخ روز گذشته:22,700
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:300

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23,000 ریال11:37:27
22,800 ریال10:31:23
نظرات