صفحات مرتبط

دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:29,810
  • بالاترین قیمت روز:29,840
  • پایین ترین قیمت روز:29,770
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,977
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۰
  • نرخ روز گذشته:29,700
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:110

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29,810 ریال14:50:29
29,820 ریال14:36:47
29,810 ریال13:02:44
29,820 ریال12:41:00
29,830 ریال12:14:37
29,840 ریال11:09:27
29,810 ریال10:15:29
29,780 ریال10:04:48
29,770 ریال10:00:34
نظرات