صفحات مرتبط

دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:28,830
  • بالاترین قیمت روز:28,850
  • پایین ترین قیمت روز:28,830
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,883
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:28,810
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
28,830 ریال16:17:20
28,850 ریال16:16:27
28,830 ریال16:16:19
28,850 ریال16:14:29
28,830 ریال14:03:20
28,840 ریال11:04:17
28,830 ریال10:10:23
نظرات