دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:30,100
  • بالاترین قیمت روز:30,350
  • پایین ترین قیمت روز:30,100
  • بیشترین مقدار نوسان روز:200
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,035
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:30,300
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:200

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
30,100 ریال16:13:26
30,300 ریال14:30:18
30,350 ریال11:50:28
30,300 ریال11:25:28
30,350 ریال11:18:17
نظرات