صفحات مرتبط

دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:36,110
  • بالاترین قیمت روز:36,150
  • پایین ترین قیمت روز:35,780
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,200
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:35,780
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۵
  • نرخ روز گذشته:36,110
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
36,110 ریال14:35:07
36,050 ریال13:50:10
36,100 ریال13:10:09
36,150 ریال12:55:07
36,100 ریال12:15:07
36,060 ریال12:10:07
35,940 ریال11:45:06
35,910 ریال11:30:09
35,910 ریال11:30:08
35,860 ریال11:20:07
35,900 ریال10:40:09
35,800 ریال10:25:07
35,780 ریال10:15:06
نظرات