صفحات مرتبط
شاخص یاب

افغانی

  • نرخ فعلی:1,110
  • بالاترین قیمت روز:1,120
  • پایین ترین قیمت روز:1,070
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,080
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۷:۳۵
  • نرخ روز گذشته:1,090
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.83%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار کندل استیک افغانی در روز جاری

نمودار کندل استیک افغانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,110 ریال20:57:35
1,120 ریال20:39:45
1,110 ریال20:36:57
1,120 ریال20:30:38
1,110 ریال20:27:28
1,120 ریال20:24:35
1,110 ریال16:51:39
1,120 ریال16:24:56
1,110 ریال16:11:21
1,100 ریال16:06:45
1,110 ریال16:02:22
1,100 ریال15:21:47
1,110 ریال14:58:01
1,100 ریال14:52:22
1,110 ریال14:40:35
1,120 ریال14:37:48
1,110 ریال14:18:49
1,120 ریال13:57:56
1,110 ریال13:31:08
1,120 ریال13:21:52
1,110 ریال12:57:53
1,120 ریال12:46:13
1,110 ریال12:40:15
1,100 ریال12:21:45
1,090 ریال12:09:53
1,080 ریال11:57:51
1,070 ریال11:51:51
1,080 ریال11:39:55
1,070 ریال10:57:36
1,080 ریال10:54:38
نظرات