صفحات مرتبط

درهم امارات

  • نرخ فعلی:10,360
  • بالاترین قیمت روز:10,360
  • پایین ترین قیمت روز:10,350
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,035
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۶
  • نرخ روز گذشته:10,340
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,360 ریال12:56:21
10,350 ریال12:42:19
نظرات