صفحات مرتبط

درهم امارات

  • نرخ فعلی:11,210
  • بالاترین قیمت روز:11,210
  • پایین ترین قیمت روز:11,190
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:11,190
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:11,200
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11,210 ریال12:50:11
11,200 ریال12:40:12
11,210 ریال11:55:09
11,200 ریال11:50:09
11,190 ریال11:05:08
11,200 ریال11:00:11
11,190 ریال10:00:11
11,190 ریال10:00:11
نظرات