درهم امارات

  • نرخ فعلی:11,050
  • بالاترین قیمت روز:11,090
  • پایین ترین قیمت روز:10,860
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,086
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۴
  • نرخ روز گذشته:10,840
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.94%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:210

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
11,050 ریال12:34:27
11,090 ریال12:16:17
11,080 ریال11:56:20
11,090 ریال11:53:17
10,990 ریال11:38:27
10,930 ریال11:28:21
10,910 ریال11:20:30
10,900 ریال11:06:18
10,890 ریال10:05:27
10,860 ریال10:00:21
نظرات