صفحات مرتبط

درهم امارات

  • نرخ فعلی:15,060
  • بالاترین قیمت روز:15,280
  • پایین ترین قیمت روز:15,020
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2,600
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:15,020
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۱:۱۶
  • نرخ روز گذشته:14,880
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:180

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15,060 ریال10:51:16
15,110 ریال10:50:53
15,280 ریال10:50:17
15,020 ریال10:49:54
نظرات