درهم امارات

  • نرخ فعلی:10,830
  • بالاترین قیمت روز:10,850
  • پایین ترین قیمت روز:10,830
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,085
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۸
  • نرخ روز گذشته:10,860
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,830 ریال11:58:29
10,840 ریال10:05:20
10,850 ریال10:00:27
نظرات