صفحات مرتبط

درهم امارات

  • نرخ فعلی:10,350
  • بالاترین قیمت روز:10,360
  • پایین ترین قیمت روز:10,350
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,036
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۹
  • نرخ روز گذشته:10,370
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,350 ریال16:19:17
10,360 ریال11:32:34
نظرات