صفحات مرتبط

درهم امارات

  • نرخ فعلی:10,580
  • بالاترین قیمت روز:10,590
  • پایین ترین قیمت روز:10,580
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,059
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۸
  • نرخ روز گذشته:10,580
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,580 ریال16:28:53
10,590 ریال16:27:34
نظرات