شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Post Telecom Services Construction

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1,800 1,800 1,800 1,800 2019/04/16 1398/01/27 1398-01-27
2,900 2,900 2,900 2,900 2018/12/05 1397/09/14 1397-09-14
4,700 4,700 4,700 4,700 2018/10/22 1397/07/30 1397-07-30
4,000 4,000 4,000 4,000 2018/09/07 1397/06/16 1397-06-16
4,700 4,700 4,700 4,700 2018/08/24 1397/06/02 1397-06-02
6,700 6,700 6,700 6,700 2018/05/18 1397/02/28 1397-02-28
13,000 13,000 13,000 13,000 2018/04/24 1397/02/04 1397-02-04

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Post Telecom Services Construction