شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/VEF Ask

  • نرخ فعلی:7584.8264
  • بالاترین قیمت روز:7599.9323
  • پایین ترین قیمت روز:7584.8264
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,597.2795
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۴:۱۷
  • نرخ روز گذشته:7,597.476
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12.6496

نمودار کندل استیک PLN/VEF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PLN/VEF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,584.8264 ریال12:54:17
7,590.6066 ریال12:33:17
7,592.9604 ریال12:15:19
7,592.9604 ریال12:15:19
7,596.3957 ریال11:54:17
7,589.9204 ریال11:33:17
7,595.1194 ریال11:15:18
7,595.1194 ریال11:15:17
7,599.9323 ریال10:54:19
7,595.6102 ریال10:33:17
7,590.4106 ریال10:15:18
7,590.4106 ریال10:15:18
7,588.3523 ریال9:54:16
7,590.3125 ریال9:33:16
7,588.8422 ریال9:15:19
7,588.8422 ریال9:15:18
7,588.6463 ریال8:54:17
7,590.3125 ریال8:33:17
7,590.0184 ریال8:15:21
7,590.0184 ریال8:15:20
7,593.0585 ریال7:33:16
7,592.568 ریال7:15:20
7,592.568 ریال7:15:20
7,587.1766 ریال5:54:21
7,597.5742 ریال5:33:17
7,598.9496 ریال4:54:16
7,598.5566 ریال4:33:17
7,598.7531 ریال4:15:17
7,598.7531 ریال4:15:17
7,598.8513 ریال3:54:18
7,598.3601 ریال3:33:17
7,597.5742 ریال3:15:18
7,597.5742 ریال3:15:18
7,597.2795 ریال2:54:17
7,597.6724 ریال2:33:16
7,597.476 ریال2:15:20
7,597.476 ریال2:15:20
7,597.2795 ریال1:33:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات