شاخص یاب

زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2626
  • بالاترین قیمت روز:0.2635
  • پایین ترین قیمت روز:0.2625
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2626
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۴:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.2625
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2626 ریال10:44:12
0.2625 ریال10:42:16
0.2626 ریال10:40:15
0.2627 ریال10:39:16
0.2628 ریال10:35:14
0.2627 ریال10:33:15
0.2628 ریال10:32:13
0.2629 ریال10:30:19
0.2631 ریال10:20:15
0.263 ریال10:16:12
0.2631 ریال10:14:13
0.263 ریال10:01:14
0.2631 ریال9:53:11
0.263 ریال9:48:15
0.2629 ریال9:45:16
0.263 ریال9:44:13
0.2629 ریال9:40:14
0.2628 ریال9:34:12
0.2629 ریال9:32:13
0.2628 ریال9:02:12
0.2629 ریال9:01:13
0.2628 ریال9:00:22
0.2629 ریال8:58:11
0.2628 ریال8:46:12
0.2627 ریال8:45:15
0.2628 ریال8:41:11
0.2627 ریال8:40:14
0.2628 ریال8:39:14
0.2627 ریال8:38:12
0.2628 ریال8:34:12
0.2627 ریال8:32:11
0.2628 ریال8:28:11
0.2627 ریال8:26:11
0.2628 ریال8:03:14
0.2629 ریال8:02:11
0.263 ریال8:01:13
0.2629 ریال8:00:22
0.263 ریال7:24:15
0.2631 ریال7:01:12
0.2632 ریال6:59:10
0.2631 ریال6:58:11
0.2632 ریال6:57:13
0.2631 ریال6:49:10
0.263 ریال6:36:13
0.2631 ریال6:35:12
0.263 ریال6:31:03
0.263 ریال6:30:26
0.2631 ریال6:23:21
0.263 ریال6:19:11
0.2631 ریال6:13:11
0.263 ریال6:09:21
0.2631 ریال6:03:14
0.263 ریال6:01:13
0.2631 ریال5:52:11
0.2632 ریال5:47:14
0.2631 ریال5:45:15
0.2632 ریال5:36:13
0.2633 ریال5:32:11
0.2631 ریال5:27:13
0.2632 ریال5:26:10
0.2631 ریال5:24:13
0.2632 ریال5:10:12
0.2631 ریال5:07:09
0.2632 ریال4:58:09
0.2631 ریال4:57:12
0.2632 ریال4:55:11
0.2631 ریال4:52:09
0.2632 ریال4:49:09
0.2631 ریال4:41:09
0.2632 ریال4:40:12
0.2631 ریال4:32:10
0.2632 ریال4:08:10
0.2633 ریال4:04:09
0.2635 ریال4:01:11
0.2633 ریال4:00:19
0.2634 ریال3:59:09
0.2633 ریال3:58:09
0.2634 ریال3:55:10
0.2635 ریال3:53:08
0.2634 ریال3:48:12
0.2635 ریال3:45:13
0.2634 ریال3:42:11
0.2633 ریال3:41:09
0.2632 ریال3:34:09
0.2633 ریال3:24:11
0.2635 ریال3:23:09
0.2634 ریال3:19:09
0.2633 ریال3:16:09
0.2634 ریال3:13:09
0.2633 ریال3:11:09
0.2634 ریال3:09:11
0.2633 ریال3:08:09
0.2632 ریال3:07:09
0.2633 ریال3:04:09
0.2634 ریال3:03:11
0.2635 ریال3:00:18
0.2634 ریال2:54:11
0.2633 ریال2:52:09
0.2632 ریال2:43:08
0.2633 ریال2:39:11
0.2634 ریال2:35:10
0.263 ریال2:32:09
0.2629 ریال2:28:08
0.2628 ریال2:26:08
0.2629 ریال2:25:10
0.2628 ریال2:24:11
0.2629 ریال2:22:08
0.2628 ریال2:03:11
0.2627 ریال1:54:10
0.2628 ریال1:53:08
0.2627 ریال1:37:08
0.2626 ریال1:35:10
0.2628 ریال1:15:12
0.2627 ریال0:58:08
0.2628 ریال0:51:10
0.2627 ریال0:39:10
0.2626 ریال0:36:10
0.2627 ریال0:21:10
0.2626 ریال0:19:07
0.2627 ریال0:18:09
0.2626 ریال0:15:11
نظرات