کالایاب
شاخص یاب

زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2626
  • بالاترین قیمت روز:0.2629
  • پایین ترین قیمت روز:0.2625
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2629
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.2628
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2626 ریال5:15:20
0.2625 ریال5:11:13
0.2626 ریال5:10:16
0.2625 ریال5:06:16
0.2626 ریال5:04:13
0.2625 ریال4:58:14
0.2626 ریال4:57:17
0.2625 ریال4:55:15
0.2626 ریال4:53:13
0.2625 ریال4:52:13
0.2626 ریال4:51:18
0.2625 ریال4:50:16
0.2626 ریال4:45:19
0.2625 ریال4:44:14
0.2626 ریال4:36:17
0.2627 ریال4:35:14
0.2626 ریال4:34:14
0.2627 ریال4:31:15
0.2628 ریال4:25:16
0.2627 ریال4:24:17
0.2628 ریال4:17:12
0.2627 ریال4:14:11
0.2628 ریال4:09:15
0.2627 ریال4:08:12
0.2628 ریال4:02:13
0.2627 ریال4:00:20
0.2628 ریال3:58:10
0.2627 ریال3:57:15
0.2628 ریال3:52:14
0.2627 ریال3:51:18
0.2628 ریال3:48:19
0.2627 ریال3:47:13
0.2628 ریال3:45:20
0.2627 ریال3:44:13
0.2628 ریال3:43:13
0.2627 ریال3:42:18
0.2628 ریال3:29:13
0.2627 ریال3:28:13
0.2628 ریال3:24:18
0.2627 ریال3:23:12
0.2628 ریال3:16:14
0.2627 ریال3:15:18
0.2628 ریال3:13:15
0.2627 ریال3:12:18
0.2628 ریال3:07:12
0.2627 ریال3:06:17
0.2628 ریال2:51:18
0.2627 ریال2:50:17
0.2628 ریال2:19:12
0.2629 ریال2:15:19
0.2628 ریال2:14:13
0.2629 ریال2:11:12
0.2628 ریال2:09:15
0.2629 ریال2:00:27
0.2628 ریال1:56:13
0.2629 ریال1:55:14
0.2628 ریال1:51:16
0.2629 ریال1:49:14
0.2628 ریال1:40:17
0.2629 ریال1:34:14
0.2628 ریال1:33:17
0.2629 ریال1:32:14
0.2628 ریال1:28:15
0.2629 ریال1:24:16
0.2628 ریال1:19:13
0.2629 ریال1:16:14
0.2628 ریال1:15:16
0.2629 ریال1:10:15
0.2628 ریال0:58:13
0.2629 ریال0:56:13
0.2628 ریال0:52:13
0.2627 ریال0:48:16
0.2628 ریال0:46:13
0.2627 ریال0:41:13
0.2628 ریال0:39:15
0.2627 ریال0:36:15
0.2628 ریال0:26:12
0.2629 ریال0:25:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات