زلوتی لهستان / دلار

  • سکه فروشان مجاز0.2921
  • بالاترین قیمت روز:0.2924
  • پایین ترین قیمت روز:0.2908
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2916
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۷
  • نرخ روز گذشته:0.2917
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2921 ریال16:07:57
0.2922 ریال16:02:03
0.2924 ریال15:37:52
0.2912 ریال15:25:59
0.2914 ریال15:01:53
0.2915 ریال14:50:11
0.2918 ریال14:32:28
0.2919 ریال14:19:52
0.2916 ریال13:56:07
0.2917 ریال13:49:53
0.2913 ریال13:14:05
0.2912 ریال13:02:22
0.2911 ریال12:49:37
0.2912 ریال12:25:52
0.2909 ریال11:31:57
0.291 ریال11:19:32
0.2908 ریال11:01:59
0.2911 ریال10:49:36
0.291 ریال10:31:38
0.2909 ریال9:55:43
0.291 ریال9:31:55
0.2911 ریال8:19:34
0.2912 ریال6:31:36
0.2911 ریال4:55:33
0.2913 ریال3:43:38
0.2914 ریال3:31:15
0.2915 ریال2:49:16
0.2916 ریال2:31:35
نظرات