شاخص یاب

زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2747
  • بالاترین قیمت روز:0.2748
  • پایین ترین قیمت روز:0.2744
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2746
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۱۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.2747
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2747 ریال8:11:11
0.2748 ریال8:06:14
0.2747 ریال7:55:13
0.2748 ریال7:49:13
0.2747 ریال6:49:11
0.2746 ریال6:48:14
0.2747 ریال6:15:15
0.2746 ریال6:13:11
0.2747 ریال5:58:11
0.2746 ریال5:43:14
0.2747 ریال5:41:11
0.2746 ریال5:39:13
0.2747 ریال5:32:11
0.2746 ریال5:24:13
0.2747 ریال5:23:10
0.2746 ریال5:12:14
0.2747 ریال5:11:10
0.2746 ریال4:49:10
0.2747 ریال4:48:13
0.2746 ریال4:34:10
0.2745 ریال4:33:13
0.2744 ریال4:31:10
0.2746 ریال4:26:10
0.2747 ریال4:23:09
0.2746 ریال4:20:12
0.2747 ریال4:13:09
0.2746 ریال4:10:11
0.2747 ریال4:07:10
0.2746 ریال4:04:11
0.2747 ریال3:43:10
0.2746 ریال3:40:11
0.2747 ریال3:39:11
0.2746 ریال3:37:10
0.2747 ریال3:36:12
0.2746 ریال3:31:10
0.2747 ریال3:13:10
0.2746 ریال3:11:09
0.2747 ریال3:10:11
0.2746 ریال3:04:10
0.2747 ریال2:44:09
0.2748 ریال2:41:09
0.2747 ریال2:20:13
0.2746 ریال2:16:08
0.2747 ریال2:09:10
0.2746 ریال1:33:11
0.2745 ریال1:32:09
0.2746 ریال1:28:08
0.2745 ریال1:20:09
0.2746 ریال1:19:08
0.2745 ریال1:04:08
0.2746 ریال1:03:11
0.2747 ریال1:02:08
0.2746 ریال0:57:10
0.2745 ریال0:52:08
0.2746 ریال0:44:08
0.2745 ریال0:41:08
0.2744 ریال0:39:10
0.2745 ریال0:38:08
0.2746 ریال0:33:10
0.2744 ریال0:31:08
0.2746 ریال0:21:09
0.2747 ریال0:09:10
0.2746 ریال0:08:08
0.2747 ریال0:07:07
0.2746 ریال0:06:10
نظرات