شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/TRY Ask

  • نرخ فعلی:1.5022
  • بالاترین قیمت روز:1.5056
  • پایین ترین قیمت روز:1.4982
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5017
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۱:۳۸
  • نرخ روز گذشته:1.5014
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک PLN/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PLN/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5022 ریال19:21:38
1.5045 ریال18:56:36
1.5049 ریال18:42:38
1.5056 ریال18:21:41
1.505 ریال17:56:44
1.5032 ریال17:42:39
1.5016 ریال17:21:43
1.5018 ریال16:56:42
1.5014 ریال16:42:43
1.502 ریال16:21:40
1.5021 ریال15:56:49
1.5026 ریال15:42:43
1.5025 ریال15:21:46
1.5018 ریال14:56:46
1.5027 ریال14:42:38
1.5033 ریال14:21:50
1.5036 ریال13:56:33
1.503 ریال13:42:36
1.5032 ریال13:21:36
1.5026 ریال12:56:41
1.502 ریال12:42:30
1.5015 ریال12:21:29
1.5013 ریال11:56:32
1.501 ریال11:42:28
1.5011 ریال11:21:30
1.4999 ریال10:56:27
1.4982 ریال10:42:28
1.4999 ریال10:21:26
1.5007 ریال9:56:22
1.5009 ریال9:42:23
1.5013 ریال9:21:21
1.5014 ریال8:56:19
1.5011 ریال8:42:19
1.5017 ریال8:21:19
1.5018 ریال7:56:18
1.5012 ریال7:42:20
1.5014 ریال7:21:19
1.5018 ریال6:56:18
1.5014 ریال6:43:43
1.5017 ریال6:21:20
1.5013 ریال5:56:22
1.5019 ریال5:42:20
1.5014 ریال4:56:18
1.5012 ریال4:42:19
1.501 ریال4:21:18
1.5013 ریال3:42:18
1.5014 ریال3:21:18
1.5016 ریال2:56:17
1.5019 ریال2:42:18
1.5013 ریال2:21:18
1.5018 ریال1:56:20
1.5014 ریال1:42:19
1.502 ریال1:21:18
1.5022 ریال0:42:18
1.5017 ریال0:21:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات