شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/SEK Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون سوئد 9.6444 9.6444 9.6444 9.6444 (0.6%) 0.0581 ۰۱:۰۹:۰۸
زلوتی لهستان / دلار 0.2611 0.2611 0.2611 0.2611 (0.46%) 0.0012 ۰۱:۰۹:۰۸
AED/SEK 0 2.6288 2.6288 2.6288 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/AED 0 0.9902 0.9911 0.9909 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/SEK 0 6.6063 6.6063 6.6063 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/AUD 0 0.3661 0.3667 0.3664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/SEK 0 0.3032 0.3037 0.3032 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BBD 0 0.5489 0.5518 0.549 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BHD 0 0.1023 0.1025 0.1024 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/SEK 0 2.3424 2.3424 2.3424 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/SEK 0 7.3415 7.3415 7.3415 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/CAD 0 0.3514 0.3519 0.3517 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/SEK 0 9.7884 9.7884 9.7884 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/CHF 0 0.2564 0.2564 0.2564 (0%) 0 ۲۶ مهر
PLN/CLP 0 179.08 182.72 179.2 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/SEK 0 1.328 1.3297 1.328 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CNY 0 1.8454 1.8479 1.847 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CZK 0 6 6 6 (0%) 0 ۲۶ مهر
CZK/SEK 0 0.4193 0.4193 0.4193 (0%) 0 ۲۶ مهر
DKK/SEK 0 1.4439 1.4439 1.4439 (0%) 0 ۲۶ مهر
PLN/DKK 0 1.7438 1.7438 1.7438 (0%) 0 ۲۶ مهر
PLN/EGP 0 4.8237 4.831 4.8251 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/SEK 0 10.764 10.764 10.764 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/EUR 0 0.2333 0.2333 0.2333 (0%) 0 ۲۷ مهر
GBP/SEK 0 12.5015 12.5015 12.5015 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/GBP 0 0.2007 0.2007 0.2007 (0%) 0 ۲۷ مهر
HKD/SEK 0 1.2342 1.2342 1.2342 (0%) 0 ۲۶ مهر
PLN/HKD 0 2.1158 2.1181 2.1172 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HUF 0 77.223 77.223 77.223 (0%) 0 ۲۶ مهر
PLN/IDR 0 3924.81 3935.95 3932.34 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/SEK 0 0.1362 0.1362 0.1362 (0%) 0 ۲۶ مهر
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ISK 0 29 29.04 29.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JMD 0 37.05 37.25 37.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JOD 0 0.1919 0.1921 0.192 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JPY 0 28.228 28.228 28.228 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/SEK 0 0.0888 0.0888 0.0888 (0%) 0 ۲۶ مهر
PLN/KES 0 27.47 27.7 27.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LBP 0 409.21 415.51 415.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LKR 0 43.31 43.93 43.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 0 2.5514 2.6248 2.6236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/SEK 0 0.4796 0.482 0.4805 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MXN 0 4.9789 4.9789 4.9789 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/MYR 0 1.1052 1.1061 1.1057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NAD 0 3.9192 3.9227 3.9211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SEK 0 1.0511 1.0511 1.0511 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/NOK 0 2.3856 2.3856 2.3856 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/NPR 0 30.39 30.55 30.39 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/SEK 0 6.1508 6.1508 6.1508 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/NZD 0 0.4019 0.4032 0.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/OMR 0 0.1041 0.1042 0.1042 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PAB 0 0.2742 0.2757 0.2743 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/SEK 0 0.1703 0.1705 0.1704 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PKR 0 33.01 33.25 33.25 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/QAR 0 0.9815 0.9826 0.9823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RON 0 1.0818 1.084 1.0831 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
PLN/SAR 0 1.0117 1.013 1.0126 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/SEK 0 2.512 2.512 2.512 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/SGD 0 0.3683 0.3688 0.3685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/THB 0 8.8 8.83 8.81 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TRY 0 1.6357 1.6481 1.6419 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TWD 0 8.26 8.27 8.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/VEF 0 25285.9025 25345.3422 25301.9037 (0%) 0 ۱۱ تیر
PLN/XAF 0 152.82 153.62 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XCD 0 0.7322 0.733 0.7327 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XOF 0 152.82 157.02 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/UAH 0 7.4383 7.4806 7.439 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/SEK 0 0.151 0.151 0.151 (0%) 0 ۱۰ مهر
SAR/SEK 0 2.424 2.4271 2.4247 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SEK 0 7.0625 7.0625 7.0625 (0%) 0 ۲۷ مهر
THB/SEK 0 0.2784 0.2787 0.2784 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/SEK 0 1.4957 1.5031 1.4962 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/SEK 0 0.3162 0.3162 0.3162 (0%) 0 ۲۷ مهر
VEF/SEK 0 0.076 0.0761 0.0761 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/SEK 0 0.6517 0.6517 0.6517 (0%) 0 ۲۷ مهر
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
KRW/SEK 0 0.0082 0.0082 0.0082 (0%) 0 ۲۶ مهر
BTC/SEK 0 42000 42000 42000 (0%) 0 ۲۰ فروردین
ISK/SEK 0 0.078 0.078 0.078 (0%) 0 ۲۶ مهر