شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/RUB Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روبل روسیه 0 63.875 64.1996 63.94 (0%) 0 ۲۵ مهر
زلوتی لهستان / دلار 0 0.258 0.2602 0.2599 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/AED 0 0.9902 0.9911 0.9909 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/RUB 43.713 43.713 43.713 43.713 (0.73%) 0.315 ۰۳:۰۶:۰۶
PLN/AUD 0 0.3661 0.3667 0.3664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/RUB 0 2.2419 2.2437 2.2431 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AZN/RUB 0 39.5024 39.5804 39.5738 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BBD 0 0.5489 0.5518 0.549 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BHD 0 0.1023 0.1025 0.1024 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/RUB 15.489 15.489 15.489 15.489 (0.68%) 0.105 ۰۷:۰۶:۰۷
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BYN/RUB 0 32.979 33.1385 33.1331 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/RUB 48.601 48.601 48.601 48.601 (0.37%) 0.181 ۰۷:۰۶:۰۷
PLN/CAD 0 0.3514 0.3519 0.3517 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB 64.773 64.773 64.773 64.773 (0.07%) 0.045 ۱۲:۰۶:۰۷
PLN/CHF 0 0.2564 0.2564 0.2564 (0%) 0 ۲۶ مهر
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CLP 0 179.08 182.72 179.2 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/RUB 0 9.8224 9.8275 9.8234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CNY 0 1.8454 1.8479 1.847 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CZK 0 6 6 6 (0%) 0 ۲۶ مهر
PLN/DKK 0 1.7438 1.7438 1.7438 (0%) 0 ۲۶ مهر
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/EGP 0 4.8237 4.831 4.8251 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/RUB 71.2272 71.2272 71.2272 71.2272 (0.17%) 0.1212 ۱۲:۰۶:۰۷
PLN/EUR 0.2333 0.2333 0.2333 0.2333 (0.04%) 0.0001 ۱۲:۰۶:۰۷
GBP/RUB 82.579 82.579 82.579 82.579 (0.28%) 0.234 ۱۲:۰۶:۰۷
PLN/GBP 0.2007 0.2007 0.2007 0.2007 (0.45%) 0.0009 ۱۲:۰۶:۰۷
GEL/RUB 0 26.0654 26.0809 26.0736 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/RUB 0 8.5673 8.5725 8.5697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HKD 0 2.1158 2.1181 2.1172 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HUF 0 77.223 77.223 77.223 (0%) 0 ۲۶ مهر
HUF/RUB 0 0.2405 0.2409 0.2407 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/IDR 0 3924.81 3935.95 3932.34 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/RUB 0 0.6266 0.6271 0.6271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ISK 0 29 29.04 29.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JMD 0 37.05 37.25 37.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JOD 0 0.1919 0.1921 0.192 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JPY 0 28.228 28.228 28.228 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/RUB 0 0.5882 0.5882 0.5882 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KES 0 27.47 27.7 27.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KZT/RUB 0 0.1864 0.1884 0.1884 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LBP 0 409.21 415.51 415.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LKR 0 43.31 43.93 43.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 0 2.5514 2.6248 2.6236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/RUB 3.3355 3.3355 3.3355 3.3355 (0.02%) 0.0006 ۱۲:۳۳:۰۶
PLN/MXN 4.9789 4.9789 4.9789 4.9789 (0.02%) 0.0012 ۱۲:۳۳:۰۶
PLN/MYR 0 1.1052 1.1061 1.1057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NAD 0 3.9192 3.9227 3.9211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/RUB 6.9611 6.9611 6.9611 6.9611 (0.06%) 0.0041 ۱۲:۳۳:۰۶
PLN/NOK 2.3856 2.3856 2.3856 2.3856 (0.05%) 0.0011 ۱۲:۳۳:۰۶
PLN/NPR 0 30.39 30.55 30.39 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/RUB 0 45 45.16 45.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NZD 0 0.4019 0.4032 0.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/OMR 0 0.1041 0.1042 0.1042 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PAB 0 0.2742 0.2757 0.2743 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/RUB 0 0.5492 0.5518 0.5518 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PKR 0 33.01 33.25 33.25 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/QAR 0 0.9815 0.9826 0.9823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RON 0 1.0818 1.084 1.0831 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
PLN/SAR 0 1.0117 1.013 1.0126 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/SEK 2.512 2.512 2.512 2.512 (0.22%) 0.0056 ۱۲:۰۶:۰۷
PLN/SGD 0 0.3683 0.3688 0.3685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/THB 0 8.8 8.83 8.81 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TRY 0 1.6357 1.6481 1.6419 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TWD 0 8.26 8.27 8.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/VEF 0 25285.9025 25345.3422 25301.9037 (0%) 0 ۱۱ تیر
PLN/XAF 0 152.82 153.62 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XCD 0 0.7322 0.733 0.7327 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XOF 0 152.82 157.02 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/UAH 0 7.4383 7.4806 7.439 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RON/RUB 0 1.0000 1.0000 1 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
SAR/RUB 0 17.9314 17.9421 17.9357 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RUB 6.612 6.612 6.612 6.612 (0.25%) 0.0166 ۱۲:۰۶:۰۷
SGD/RUB 0 49.24 49.28 49.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/RUB 0 2.0584 2.0606 2.0594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/RUB 0 11.06 11.11 11.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/RUB 0 2.1942 2.1954 2.1951 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 4.3111 4.3111 4.3111 4.3111 (0.28%) 0.0122 ۱۲:۰۶:۰۷
UAH/RUB 0 2.4282 2.4406 2.4406 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/RUB 95035.58 95035.58 95035.58 95035.58 (0.46%) 434.51 ۱۱:۰۶:۰۷
KRW/RUB 0.0541 0.0541 0.0541 0.0541 (0.18%) 0.0001 ۱۵:۰۶:۰۷
BTC/RUB 526726 526726 526726 526726 (1.13%) 5881 ۱۲:۰۶:۰۷
XAG/RUB 1118.88 1118.88 1118.88 1118.88 (0.22%) 2.41 ۱۲:۰۶:۰۷
CZK/RUB 0 3.027 3.0296 3.0294 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TJS/RUB 0 7.132 7.1836 7.1824 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UZS/RUB 0 0.0087 0.0087 0.0087 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MDL/RUB 0 4.0201 4.0476 4.0469 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KGS/RUB 0 0.9683 0.9702 0.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SDR/RUB 0 93.8202 93.863 93.863 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BGN/RUB 0 39.7802 39.8522 39.8522 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TMT/RUB 0 19.1507 19.1982 19.195 (0%) 0 ۳۱ مرداد
USD/RUB TOM 0 63.875 64.1996 63.923 (0%) 0 ۲۵ مهر