شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/NAD Ask

  • نرخ فعلی:3.7942
  • بالاترین قیمت روز:3.8178
  • پایین ترین قیمت روز:3.7942
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8131
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:3.8118
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0176

نمودار کندل استیک PLN/NAD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PLN/NAD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7942 ریال18:15:20
3.7942 ریال18:15:19
3.7982 ریال17:54:19
3.7978 ریال17:33:22
3.7969 ریال17:15:20
3.7969 ریال17:15:19
3.8032 ریال16:54:16
3.7993 ریال16:33:18
3.7963 ریال16:15:19
3.7963 ریال16:15:19
3.8011 ریال15:54:17
3.8065 ریال15:33:19
3.808 ریال15:15:22
3.808 ریال15:15:21
3.8102 ریال14:54:21
3.8066 ریال14:33:18
3.8079 ریال14:15:21
3.8079 ریال14:15:21
3.807 ریال13:54:19
3.8083 ریال13:33:20
3.8079 ریال13:15:21
3.8079 ریال13:15:20
3.8049 ریال12:54:19
3.8061 ریال12:33:19
3.8025 ریال12:15:22
3.8025 ریال12:15:21
3.7992 ریال11:54:19
3.7996 ریال11:33:18
3.7998 ریال11:15:21
3.7998 ریال11:15:21
3.8029 ریال10:54:18
3.8018 ریال10:33:17
3.8013 ریال10:15:17
3.8013 ریال10:15:16
3.8073 ریال9:54:16
3.8074 ریال9:33:16
3.8082 ریال9:15:17
3.8082 ریال9:15:17
3.8087 ریال8:54:16
3.8069 ریال8:33:15
3.8078 ریال8:15:17
3.8078 ریال8:15:17
3.8082 ریال7:54:15
3.8067 ریال7:33:15
3.8059 ریال7:15:16
3.8059 ریال7:15:16
3.8058 ریال6:54:15
3.8078 ریال6:33:15
3.8068 ریال6:15:18
3.8068 ریال6:15:18
3.8069 ریال5:54:17
3.8058 ریال5:33:16
3.8062 ریال5:15:21
3.8062 ریال5:15:21
3.8068 ریال4:54:16
3.807 ریال4:33:17
3.8157 ریال4:15:17
3.8157 ریال4:15:16
3.8173 ریال3:54:16
3.8162 ریال3:33:16
3.8178 ریال3:15:22
3.8178 ریال3:15:22
3.8177 ریال2:54:14
3.8164 ریال2:33:17
3.8137 ریال2:15:18
3.8137 ریال2:15:18
3.8134 ریال1:54:16
3.8132 ریال1:33:16
3.8092 ریال1:15:16
3.8092 ریال1:15:16
3.8118 ریال0:54:16
3.8102 ریال0:33:18
3.8131 ریال0:15:20
3.8131 ریال0:15:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات