شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/KRW Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ون کره جنوبی 0 1176.66 1188.58 1176.66 (0%) 0 ۲۵ مهر
زلوتی لهستان / دلار 0 0.258 0.2602 0.2599 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/AED 0 0.9902 0.9911 0.9909 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/KRW 0 799.16 799.16 799.16 (0%) 0 ۲۴ مهر
PLN/AUD 0 0.3661 0.3667 0.3664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/KRW 0 37.25 37.33 37.32 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BBD 0 0.5489 0.5518 0.549 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BHD 0 0.1023 0.1025 0.1024 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KRW 283.21 283.21 283.21 283.21 (0.23%) 0.661 ۰۷:۰۶:۰۶
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/KRW 897.72 897.72 897.72 897.72 (0.04%) 0.35 ۰۷:۰۶:۰۶
PLN/CAD 0 0.3514 0.3519 0.3517 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KRW 1193.63 1193.63 1193.63 1193.63 (0.5%) 5.98 ۱۵:۰۶:۰۷
PLN/CHF 0.2564 0.2564 0.2564 0.2564 (0.08%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۰۷
CLP/KRW 0 1.6801 1.6855 1.6855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CLP 0 179.08 182.72 179.2 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/KRW 166.6 166.6 166.6 166.6 (0.41%) 0.69 ۰۹:۰۶:۰۷
PLN/CNY 0 1.8454 1.8479 1.847 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CZK 6 6 6 6 (0.02%) 0.001 ۰۹:۰۶:۰۷
PLN/DKK 1.7438 1.7438 1.7438 1.7438 (0.26%) 0.0045 ۰۹:۰۶:۰۷
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/EGP 0 4.8237 4.831 4.8251 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/KRW 0 1311.6 1311.6 1311.6 (0%) 0 ۲۵ مهر
PLN/EUR 0 0.2334 0.2334 0.2334 (0%) 0 ۲۵ مهر
GBP/KRW 1515.2 1515.2 1515.2 1515.2 (0.16%) 2.4 ۰۷:۰۶:۰۶
PLN/GBP 0.2016 0.2016 0.2016 0.2016 (0.3%) 0.0006 ۱۲:۰۶:۰۷
HKD/KRW 150.42 150.42 150.42 150.42 (0.23%) 0.34 ۱۳:۰۶:۰۸
PLN/HKD 0 2.1158 2.1181 2.1172 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HUF 77.223 77.223 77.223 77.223 (0.14%) 0.111 ۱۳:۰۶:۰۸
HUF/KRW 0 3.9967 4.0049 4.0049 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/KRW 8.339 8.339 8.339 8.339 (0.49%) 0.041 ۱۳:۰۶:۰۸
PLN/IDR 0 3924.81 3935.95 3932.34 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KRW 16.593 16.593 16.593 16.593 (0.4%) 0.067 ۱۳:۰۶:۰۸
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ISK 0 29 29.04 29.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JMD 0 37.05 37.25 37.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JOD 0 0.1919 0.1921 0.192 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JPY 28.228 28.228 28.228 28.228 (1.74%) 0.482 ۱۳:۰۶:۰۸
JPY/KRW 10.857 10.857 10.857 10.857 (0.74%) 0.0798 ۱۳:۰۶:۰۸
PLN/KES 0 27.47 27.7 27.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/KRW 281.62 281.62 281.62 281.62 (0.01%) 0.04 ۱۵:۰۶:۰۷
NZD/KRW 751.16 751.16 751.16 751.16 (0.82%) 6.11 ۱۵:۰۶:۰۷
SGD/KRW 863.61 863.61 863.61 863.61 (0.17%) 1.43 ۱۵:۰۶:۰۶
THB/KRW 38.909 38.909 38.909 38.909 (0.21%) 0.08 ۱۵:۰۶:۰۶
TWD/KRW 38.574 38.574 38.574 38.574 (0.31%) 0.12 ۱۵:۰۶:۰۶
ZAR/KRW 79.8726 79.8726 79.8726 79.8726 (0.76%) 0.6034 ۱۵:۰۶:۰۶
MXN/KRW 0 58.94 59.23 59.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KRW 0 132.94 133.26 133.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/KRW 0 9.12 9.18 9.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 18.429 18.429 18.429 18.429 (0.12%) 0.022 ۱۵:۰۶:۰۷
SAR/KRW 0 297.76 298.42 298.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/KRW 0 183.79 184.68 184.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/KRW 0 0.46 0.46 0.46 (0%) 0 ۲۳ مرداد
PLN/LBP 0 409.21 415.51 415.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LKR 0 43.31 43.93 43.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 0 2.5514 2.6248 2.6236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MXN 4.9801 4.9801 4.9801 4.9801 (0.39%) 0.0193 ۱۲:۳۳:۰۶
PLN/MYR 0 1.1052 1.1061 1.1057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NAD 0 3.9192 3.9227 3.9211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NOK 2.3867 2.3867 2.3867 2.3867 (0.43%) 0.0103 ۱۲:۳۳:۰۶
PLN/NPR 0 30.39 30.55 30.39 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NZD 0 0.4019 0.4032 0.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/OMR 0 0.1041 0.1042 0.1042 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PAB 0 0.2742 0.2757 0.2743 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PKR 0 33.01 33.25 33.25 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/QAR 0 0.9815 0.9826 0.9823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RON 0 1.0818 1.084 1.0831 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
PLN/SAR 0 1.0117 1.013 1.0126 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/SEK 2.5176 2.5176 2.5176 2.5176 (0.54%) 0.0136 ۱۲:۰۶:۰۷
PLN/SGD 0 0.3683 0.3688 0.3685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/THB 0 8.8 8.83 8.81 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TRY 0 1.6357 1.6481 1.6419 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TWD 0 8.26 8.27 8.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/VEF 0 25285.9025 25345.3422 25301.9037 (0%) 0 ۱۱ تیر
PLN/XAF 0 152.82 153.62 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XCD 0 0.7322 0.733 0.7327 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XOF 0 152.82 157.02 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/UAH 0 7.4383 7.4806 7.439 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNH/KRW 166.9 166.9 166.9 166.9 (0.3%) 0.5 ۰۹:۰۶:۰۷
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/KRW 0 17653.44 17653.44 17653.44 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAG/KRW 205.66 205.66 205.66 205.66 (0.34%) 0.7 ۱۵:۰۶:۰۶