شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/INR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 70.925 70.811 71.008 70.811 (0.17%) 0.119 ۱۹:۰۵:۲۰
زلوتی لهستان / دلار 0.2607 0.2601 0.2611 0.2604 (0.15%) 0.0004 ۲۲:۰۷:۲۷
AED/INR 19.301 19.301 19.301 19.301 (0.37%) 0.072 ۱۳:۰۶:۰۹
PLN/AED 0 0.9902 0.9911 0.9909 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/INR 48.637 48.637 48.637 48.637 (0.11%) 0.055 ۰۳:۰۶:۰۷
PLN/AUD 0 0.3661 0.3667 0.3664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/INR 0 2.33 2.33 2.33 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BBD 0 0.5489 0.5518 0.549 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BHD 0 0.1023 0.1025 0.1024 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BHD/INR 0 184.9844 185.1759 185.1729 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/INR 54.151 54.151 54.151 54.151 (0.17%) 0.092 ۰۷:۰۶:۰۷
PLN/CAD 0 0.3514 0.3519 0.3517 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/INR 71.643 71.643 71.643 71.643 (0.35%) 0.249 ۱۳:۰۶:۱۰
PLN/CHF 0.2574 0.2574 0.2574 0.2574 (0.08%) 0.0002 ۱۲:۰۶:۰۸
PLN/CLP 0 179.08 182.72 179.2 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/INR 10.017 10.017 10.017 10.017 (0.11%) 0.011 ۰۹:۰۶:۰۸
PLN/CNY 0 1.8454 1.8479 1.847 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CZK 5.974 5.974 5.974 5.974 (0.13%) 0.008 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/INR 10.5889 10.5889 10.5889 10.5889 (0.13%) 0.0135 ۰۹:۰۶:۰۸
PLN/DKK 1.7458 1.7458 1.7458 1.7458 (0.09%) 0.0015 ۰۹:۰۶:۰۸
PLN/EGP 0 4.8237 4.831 4.8251 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/INR 78.9145 78.9145 78.9145 78.9145 (0.13%) 0.1022 ۱۱:۰۶:۰۹
PLN/EUR 0 0.2337 0.2337 0.2337 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/INR 91.9215 91.9215 91.9215 91.9215 (0.35%) 0.3216 ۰۷:۰۶:۰۷
PLN/GBP 0.2012 0.2012 0.2012 0.2012 (0.05%) 0.0001 ۱۲:۰۶:۰۹
HKD/INR 9.0311 9.0311 9.0311 9.0311 (0.27%) 0.0245 ۱۳:۰۶:۱۰
PLN/HKD 0 2.1158 2.1181 2.1172 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HUF 77.151 77.151 77.151 77.151 (0.09%) 0.072 ۱۳:۰۶:۱۰
HUF/INR 0 0.2497 0.25 0.2498 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/INR 0.0051 0.0051 0.0051 0.0051 (2%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
PLN/IDR 0 3924.81 3935.95 3932.34 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/INR 0.6525 0.6525 0.6525 0.6525 (0.15%) 0.001 ۱۳:۰۶:۱۰
KRW/INR 6.0417 6.0417 6.0417 6.0417 (0.28%) 0.0168 ۱۳:۰۶:۱۰
MYR/INR 16.904 16.904 16.904 16.904 (0.66%) 0.111 ۱۳:۰۶:۱۰
NOK/INR 7.7585 7.7585 7.7585 7.7585 (0.24%) 0.0186 ۱۳:۰۶:۱۰
NZD/INR 45.421 45.421 45.421 45.421 (0.38%) 0.174 ۱۳:۰۶:۱۰
SEK/INR 7.3556 7.3556 7.3556 7.3556 (0.16%) 0.0117 ۱۳:۰۶:۱۰
SGD/INR 51.992 51.992 51.992 51.992 (0.04%) 0.021 ۱۳:۰۶:۰۹
THB/INR 2.3387 2.3387 2.3387 2.3387 (0.41%) 0.0095 ۱۳:۰۶:۰۹
TWD/INR 2.3171 2.3171 2.3171 2.3171 (0.34%) 0.0078 ۱۳:۰۶:۰۹
ZAR/INR 4.8179 4.8179 4.8179 4.8179 (0.04%) 0.002 ۱۳:۰۶:۱۰
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/INR 0 3.6823 3.7011 3.6893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/INR 0 11.48 11.54 11.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
PLN/ISK 0 29 29.04 29.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JMD 0 37.05 37.25 37.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JOD 0 0.1919 0.1921 0.192 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JPY 28.249 28.249 28.249 28.249 (0.07%) 0.021 ۱۳:۰۶:۱۰
PLN/KES 0 27.47 27.7 27.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LBP 0 409.21 415.51 415.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LKR 0 43.31 43.93 43.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 0 2.5514 2.6248 2.6236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MXN 0 4.9899 4.9899 4.9899 (0%) 0 ۲۹ مهر
PLN/MYR 0 1.1052 1.1061 1.1057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NAD 0 3.9192 3.9227 3.9211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NOK 0 2.3823 2.3823 2.3823 (0%) 0 ۲۹ مهر
PLN/NPR 0 30.39 30.55 30.39 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NZD 0 0.4019 0.4032 0.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/OMR 0 0.1041 0.1042 0.1042 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PAB 0 0.2742 0.2757 0.2743 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PKR 0 33.01 33.25 33.25 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/QAR 0 0.9815 0.9826 0.9823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RON 0 1.0818 1.084 1.0831 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
PLN/SAR 0 1.0117 1.013 1.0126 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/SEK 2.5089 2.5089 2.5089 2.5089 (0.23%) 0.0057 ۱۲:۰۶:۰۸
PLN/SGD 0 0.3683 0.3688 0.3685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/THB 0 8.8 8.83 8.81 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TRY 0 1.6357 1.6481 1.6419 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TWD 0 8.26 8.27 8.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/VEF 0 25285.9025 25345.3422 25301.9037 (0%) 0 ۱۱ تیر
PLN/XAF 0 152.82 153.62 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XCD 0 0.7322 0.733 0.7327 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XOF 0 152.82 157.02 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/UAH 0 7.4383 7.4806 7.439 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNH/INR 10.046 10.046 10.046 10.046 (0.06%) 0.006 ۰۹:۰۶:۰۸
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/INR 105249.1 105249.1 105249.1 105249.1 (0.32%) 341.7 ۱۱:۰۶:۰۹
XAG/INR 1248.09 1248.09 1248.09 1248.09 (0.68%) 8.45 ۱۳:۰۶:۰۹