شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/DKK Ask

  • نرخ فعلی:1.7408
  • بالاترین قیمت روز:1.7442
  • پایین ترین قیمت روز:1.7399
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7442
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:1.7428
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک PLN/DKK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PLN/DKK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7408 ریال17:15:36
1.7408 ریال17:15:36
1.741 ریال16:54:30
1.7411 ریال16:33:30
1.7408 ریال16:15:34
1.7408 ریال16:15:34
1.7403 ریال15:54:26
1.7409 ریال15:33:26
1.7402 ریال15:15:30
1.7402 ریال15:15:29
1.7399 ریال14:54:30
1.7403 ریال14:33:27
1.7411 ریال14:15:31
1.7411 ریال14:15:29
1.7416 ریال13:33:23
1.7424 ریال13:15:29
1.7424 ریال13:15:27
1.7411 ریال12:54:22
1.7404 ریال12:33:23
1.74 ریال12:15:28
1.74 ریال12:15:27
1.7415 ریال11:54:17
1.742 ریال11:33:14
1.7424 ریال11:15:16
1.7424 ریال11:15:15
1.7417 ریال10:54:15
1.7415 ریال10:33:15
1.7418 ریال10:15:16
1.7418 ریال10:15:15
1.7421 ریال9:54:14
1.7422 ریال9:33:14
1.7428 ریال9:15:16
1.7428 ریال9:15:15
1.7424 ریال8:54:13
1.7417 ریال8:33:13
1.7412 ریال8:15:16
1.7412 ریال8:15:15
1.7419 ریال7:54:13
1.7416 ریال7:33:14
1.7421 ریال7:15:15
1.7421 ریال7:15:15
1.7413 ریال6:54:13
1.7414 ریال6:33:14
1.7411 ریال6:15:16
1.7411 ریال6:15:16
1.741 ریال5:33:14
1.7411 ریال5:15:18
1.7411 ریال5:15:16
1.742 ریال4:54:13
1.7416 ریال4:33:12
1.7432 ریال4:15:15
1.7432 ریال4:15:14
1.7442 ریال3:54:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات