شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/BRL Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رئال برزیل 0 4.1062 4.1117 4.1109 (0%) 0 ۲۰ مهر
زلوتی لهستان / دلار 0 0.2564 0.2566 0.2565 (0%) 0 ۲۰ مهر
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/AED 0 0.9902 0.9911 0.9909 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/BRL 0 2.7859 2.7859 2.7859 (0%) 0 ۲۰ مهر
PLN/AUD 0 0.3661 0.3667 0.3664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/BRL 0 0.0707 0.0707 0.0707 (0%) 0 ۲۰ مهر
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BBD 0 0.5489 0.5518 0.549 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BHD 0 0.1023 0.1025 0.1024 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/BRL 0 0.5825 0.5893 0.5893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/BRL 0 3.1055 3.1055 3.1055 (0%) 0 ۲۰ مهر
CHF/BRL 0 4.1126 4.1126 4.1126 (0%) 0 ۲۰ مهر
EUR/BRL 0 4.5265 4.5265 4.5265 (0%) 0 ۲۰ مهر
GBP/BRL 0 5.1944 5.1944 5.1944 (0%) 0 ۲۰ مهر
JPY/BRL 0.038 0.0379 0.0381 0.0379 (0.53%) 0.0002 ۱۵:۳۰:۱۷
SGD/BRL 0 2.9884 2.9884 2.9884 (0%) 0 ۲۰ مهر
CNY/BRL 0 0.5879 0.592 0.592 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/BRL 0 0.5224 0.5224 0.5224 (0%) 0 ۲۰ مهر
MXN/BRL 0 0.2123 0.2123 0.2123 (0%) 0 ۲۰ مهر
NOK/BRL 0 0.479 0.4826 0.4826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/BRL 0 2.694 2.7202 2.7182 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BRL 0 1.0732 1.0807 1.0807 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BRL 0 0.665 0.6685 0.6669 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BRL 0 0.1313 0.1323 0.1323 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BRL 0 0.0338 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/BRL 0 0.2777 0.2777 0.2777 (0%) 0 ۲۰ مهر
CLP/BRL 0 0.0057 0.0057 0.0057 (0%) 0 ۱۸ مهر
PYG/BRL 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۱۶ مرداد
UYU/BRL 0 0.1274 0.1289 0.1289 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/BRL 0 0.0011 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۸ مرداد
PEN/BRL 0 1.2192 1.2192 1.2192 (0%) 0 ۲۰ مهر
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CAD 0 0.3514 0.3519 0.3517 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CHF 0 0.2554 0.2554 0.2554 (0%) 0 ۲۰ مهر
PLN/CLP 0 179.08 182.72 179.2 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CNY 0 1.8454 1.8479 1.847 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CZK 0 5.987 5.987 5.987 (0%) 0 ۲۰ مهر
PLN/DKK 0 1.7339 1.7339 1.7339 (0%) 0 ۲۰ مهر
PLN/EGP 0 4.8237 4.831 4.8251 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/EUR 0 0.2321 0.2321 0.2321 (0%) 0 ۲۰ مهر
PLN/GBP 0 0.2025 0.2025 0.2025 (0%) 0 ۲۰ مهر
PLN/HKD 0 2.1158 2.1181 2.1172 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HUF 77.024 77 77.037 77 (0.04%) 0.034 ۱۵:۳۰:۱۶
PLN/IDR 0 3924.81 3935.95 3932.34 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ISK 0 29 29.04 29.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JMD 0 37.05 37.25 37.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JOD 0 0.1919 0.1921 0.192 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JPY 27.545 27.545 27.823 27.823 (0.97%) 0.268 ۱۵:۳۰:۱۶
PLN/KES 0 27.47 27.7 27.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LBP 0 409.21 415.51 415.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LKR 0 43.31 43.93 43.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 0 2.5514 2.6248 2.6236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MXN 0 4.9482 4.9482 4.9482 (0%) 0 ۲۰ مهر
PLN/MYR 0 1.1052 1.1061 1.1057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NAD 0 3.9192 3.9227 3.9211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NOK 0 2.3254 2.3254 2.3254 (0%) 0 ۲۰ مهر
PLN/NPR 0 30.39 30.55 30.39 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NZD 0 0.4019 0.4032 0.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/OMR 0 0.1041 0.1042 0.1042 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PAB 0 0.2742 0.2757 0.2743 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PKR 0 33.01 33.25 33.25 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/QAR 0 0.9815 0.9826 0.9823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RON 0 1.0818 1.084 1.0831 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
PLN/SAR 0 1.0117 1.013 1.0126 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/SEK 0 2.5106 2.5106 2.5106 (0%) 0 ۲۰ مهر
PLN/SGD 0 0.3683 0.3688 0.3685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/THB 0 8.8 8.83 8.81 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TRY 0 1.6357 1.6481 1.6419 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TWD 0 8.26 8.27 8.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/VEF 0 25285.9025 25345.3422 25301.9037 (0%) 0 ۱۱ تیر
PLN/XAF 0 152.82 153.62 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XCD 0 0.7322 0.733 0.7327 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XOF 0 152.82 157.02 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/UAH 0 7.4383 7.4806 7.439 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/BRL 0 6111.7 6111.7 6111.7 (0%) 0 ۲۰ مهر
KRW/BRL 0 0.0035 0.0035 0.0035 (0%) 0 ۱۸ مهر
XAG/BRL 0 72.04 72.04 72.04 (0%) 0 ۲۰ مهر
BTC/BRL 0 43306.05 43309.58 43306.05 (0%) 0 ۲ مهر
LTC/BRL 0 236.1595 236.1595 236.1595 (0%) 0 ۲۱ مهر
USD/BRLT 4.27 4.25 4.35 4.27 (0.23%) 0.01 ۲۳:۵۷:۱۴