شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/BBD Ask

  • نرخ فعلی:0.5232
  • بالاترین قیمت روز:0.5251
  • پایین ترین قیمت روز:0.5158
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5243
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۵:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.5244
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک PLN/BBD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PLN/BBD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5232 ریال21:15:33
0.5232 ریال21:15:32
0.5231 ریال20:54:28
0.5234 ریال20:33:25
0.5233 ریال20:15:31
0.5233 ریال20:15:30
0.5231 ریال19:54:26
0.5158 ریال19:33:27
0.5234 ریال19:15:31
0.5234 ریال19:15:30
0.5238 ریال18:36:25
0.5232 ریال18:15:34
0.5232 ریال18:15:33
0.523 ریال17:54:25
0.5236 ریال17:36:25
0.5239 ریال17:15:28
0.5239 ریال17:15:27
0.5238 ریال16:54:24
0.524 ریال16:33:24
0.5237 ریال16:15:29
0.5237 ریال16:15:28
0.5242 ریال15:54:25
0.5243 ریال14:33:24
0.5242 ریال14:15:27
0.5242 ریال14:15:25
0.5243 ریال13:33:23
0.5242 ریال13:15:26
0.5242 ریال13:15:26
0.5244 ریال12:33:22
0.524 ریال11:54:21
0.5239 ریال11:33:21
0.5245 ریال11:15:19
0.5245 ریال11:15:18
0.5244 ریال10:54:17
0.5246 ریال10:33:17
0.5245 ریال10:15:21
0.5245 ریال10:15:20
0.5243 ریال9:54:18
0.5245 ریال9:33:17
0.5244 ریال9:15:19
0.5244 ریال9:15:19
0.5245 ریال7:54:15
0.5244 ریال7:15:19
0.5244 ریال7:15:18
0.5243 ریال6:54:16
0.5245 ریال6:33:17
0.5243 ریال6:15:20
0.5243 ریال6:15:19
0.5245 ریال5:54:17
0.5246 ریال4:33:16
0.5245 ریال3:54:16
0.5246 ریال3:33:15
0.5249 ریال2:33:15
0.5248 ریال2:15:18
0.5248 ریال2:15:17
0.5251 ریال1:54:15
0.5248 ریال1:33:17
0.5245 ریال1:15:16
0.5245 ریال1:15:15
0.5244 ریال0:33:14
0.5243 ریال0:15:17
0.5243 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات