شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/AUD Ask

  • نرخ فعلی:0.3759
  • بالاترین قیمت روز:0.3764
  • پایین ترین قیمت روز:0.3752
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3757
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۳:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.3758
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک PLN/AUD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PLN/AUD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3759 ریال6:33:17
0.376 ریال6:15:20
0.376 ریال6:15:19
0.3759 ریال5:54:17
0.376 ریال5:33:17
0.3756 ریال5:15:20
0.3756 ریال5:15:19
0.3752 ریال4:54:16
0.3764 ریال4:33:16
0.3762 ریال4:15:18
0.3762 ریال4:15:17
0.3761 ریال3:54:16
0.3759 ریال2:54:15
0.3761 ریال2:33:15
0.3759 ریال2:15:18
0.3759 ریال2:15:17
0.3762 ریال1:54:15
0.3759 ریال1:15:16
0.3759 ریال1:15:15
0.3758 ریال0:54:14
0.3757 ریال0:33:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات