کالایاب
شاخص یاب

PLN/AED Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم امارات 0 3.6731 3.6735 3.6735 (0%) 0 ۲۸ مرداد
زلوتی لهستان / دلار 0.2536 0.2535 0.2537 0.2536 (0.04%) 0.0001 ۰۰:۴۷:۰۳
CAD/AED 0 2.762 2.7709 2.762 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/AED 0 3.7457 3.7504 3.7457 (0%) 0 ۲۸ مرداد
DKK/AED 0.5461 0.5461 0.5461 0.5461 (0.02%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۰۶
EUR/AED 4.069 4.069 4.069 4.069 (0.07%) 0.003 ۰۰:۵۴:۰۶
GBP/AED 0 4.4534 4.4643 4.4534 (0%) 0 ۲۸ مرداد
JPY/AED 0 0.24 0.24 0.24 (0%) 0 ۲۹ تیر
ARS/AED 0 0.1224 0.1226 0.1225 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/AED 2.48 2.48 2.48 2.48 (0.4%) 0.01 ۰۰:۱۸:۰۵
BRL/AED 0 0.9069 0.9128 0.9072 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/AED 0 0.5364 0.5367 0.5366 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/AED 0 0.4679 0.4681 0.4681 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/AED 0 0.1937 0.1946 0.1941 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/AED 0.408 0.408 0.4087 0.4087 (0.07%) 0.0003 ۰۰:۳۰:۰۹
NZD/AED 2.3552 2.3552 2.3552 2.3552 (0.06%) 0.0014 ۰۰:۲۴:۰۶
PLN/AED 0 0.9902 0.9911 0.9909 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/AED 0 0.0546 0.0549 0.0546 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SAR/AED 0 0.9793 0.9798 0.9796 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/AED 0 0.4038 0.4042 0.4041 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/AED 2.647 2.647 2.647 2.647 (0.04%) 0.001 ۰۰:۴۵:۰۷
THB/AED 0 0.1124 0.1125 0.1125 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/AED 0 0.6042 0.607 0.6045 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/AED 0 0.1198 0.1199 0.1199 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/AED 0 0.032 0.032 0.032 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/AED 0 0.2375 0.241 0.2375 (0%) 0 ۲۸ مرداد
EGP/AED 0 0.2055 0.2057 0.2056 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KWD/AED 0 12.064 12.066 12.064 (0%) 0 ۲۸ مرداد
JOD/AED 0 5.1805 5.1899 5.1805 (0%) 0 ۲۸ مرداد
PLN/AUD 0 0.3661 0.3667 0.3664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BBD 0 0.5489 0.5518 0.549 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BHD 0 0.1023 0.1025 0.1024 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CAD 0 0.3514 0.3519 0.3517 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CHF 0.2489 0.2489 0.2489 0.2489 (0.2%) 0.0005 ۰۰:۳۶:۰۶
PLN/CLP 0 179.08 182.72 179.2 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CNY 0 1.8454 1.8479 1.847 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CZK 5.9 5.9 5.9 5.9 (0.14%) 0.008 ۰۰:۴۲:۰۶
PLN/DKK 1.7068 1.7068 1.7068 1.7068 (0.02%) 0.0003 ۰۰:۴۲:۰۶
PLN/EGP 0 4.8237 4.831 4.8251 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/EUR 0.2289 0.2289 0.2289 0.2289 (0.39%) 0.0009 ۰۰:۳۶:۰۶
PLN/GBP 0.2089 0.2089 0.2089 0.2089 (0.67%) 0.0014 ۰۰:۳۶:۰۶
PLN/HKD 0 2.1158 2.1181 2.1172 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HUF 0 74.637 74.74 74.637 (0%) 0 ۲۸ مرداد
PLN/IDR 0 3924.81 3935.95 3932.34 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ISK 0 29 29.04 29.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JMD 0 37.05 37.25 37.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JOD 0 0.1919 0.1921 0.192 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/JPY 0 27.077 27.205 27.077 (0%) 0 ۲۸ مرداد
PLN/KES 0 27.47 27.7 27.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LBP 0 409.21 415.51 415.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LKR 0 43.31 43.93 43.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 0 2.5514 2.6248 2.6236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MXN 5.0235 5.0235 5.0235 5.0235 (0.16%) 0.0079 ۰۰:۲۴:۰۶
PLN/MYR 0 1.1052 1.1061 1.1057 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NAD 0 3.9192 3.9227 3.9211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NOK 2.2966 2.2766 2.2966 2.2766 (0.04%) 0.001 ۰۰:۳۶:۰۶
PLN/NPR 0 30.39 30.55 30.39 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/NZD 0 0.4019 0.4032 0.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/OMR 0 0.1041 0.1042 0.1042 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PAB 0 0.2742 0.2757 0.2743 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PHP 0 14.4 14.44 14.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/PKR 0 33.01 33.25 33.25 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/QAR 0 0.9815 0.9826 0.9823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RON 0 1.0818 1.084 1.0831 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
PLN/SAR 0 1.0117 1.013 1.0126 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/SEK 2.456 2.456 2.456 2.456 (0.41%) 0.0101 ۰۰:۳۶:۰۶
PLN/SGD 0 0.3683 0.3688 0.3685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/THB 0 8.8 8.83 8.81 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TRY 0 1.6357 1.6481 1.6419 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TWD 0 8.26 8.27 8.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/VEF 0 25285.9025 25345.3422 25301.9037 (0%) 0 ۱۱ تیر
PLN/XAF 0 152.82 153.62 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XCD 0 0.7322 0.733 0.7327 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XOF 0 152.82 157.02 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/UAH 0 7.4383 7.4806 7.439 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
OMR/AED 9.5435 9.54 9.5435 9.54 (0.05%) 0.0049 ۰۰:۳۰:۰۹
QAR/AED 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 (0.24%) 0.0024 ۰۰:۳۶:۰۶