صفحات مرتبط

انس پلاتین

  • نرخ فعلی:931.00
  • بالاترین قیمت روز:931.00
  • پایین ترین قیمت روز:925.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:928
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۴
  • نرخ روز گذشته:929
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
931 دلار3:44:55
930 دلار3:18:04
929 دلار1:34:40
925 دلار1:34:04
929 دلار1:31:31
928 دلار0:28:34
نظرات