صفحات مرتبط

انس پلاتین

  • نرخ فعلی:981.00
  • بالاترین قیمت روز:982.00
  • پایین ترین قیمت روز:981.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:982
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۵۷
  • نرخ روز گذشته:981
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
981 دلار0:57:18
982 دلار0:45:17
981 دلار0:44:21
982 دلار0:29:20
981 دلار0:26:19
982 دلار0:01:21
نظرات