صفحات مرتبط

انس پلاتین

  • نرخ فعلی:933.00
  • بالاترین قیمت روز:933.00
  • پایین ترین قیمت روز:932.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:932
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:933
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
933 دلار1:14:17
932 دلار1:13:22
نظرات