شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PKR/KRW Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ون کره جنوبی 1180.08 1169.21 1180.84 1173.68 (0.53%) 6.23 ۲۱:۰۹:۲۲
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/KRW 807.16 807.16 807.16 807.16 (0.07%) 0.57 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/KRW 0 37.25 37.33 37.32 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KRW 0 284.846 284.846 284.846 (0%) 0 ۲۷ مهر
CAD/KRW 893.68 893.68 893.68 893.68 (0.46%) 4.07 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/KRW 1188.71 1188.71 1188.71 1188.71 (0.69%) 8.18 ۱۵:۰۶:۱۹
CLP/KRW 0 1.6801 1.6855 1.6855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/CLP 0 5.424 5.5582 5.4512 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/KRW 166.14 166.14 166.14 166.14 (0.1%) 0.17 ۰۹:۰۶:۲۴
PKR/CZK 0 0.1817 0.1825 0.1825 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/KRW 1309.2 1309.2 1309.2 1309.2 (0.44%) 5.7 ۱۱:۰۶:۲۷
GBP/KRW 1515.1 1515.1 1515.1 1515.1 (0.71%) 10.7 ۰۷:۰۶:۰۸
HKD/KRW 0 150.42 150.42 150.42 (0%) 0 ۲۶ مهر
HUF/KRW 0 3.9967 4.0049 4.0049 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/HUF 0 2.2822 2.2948 2.2941 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/KRW 0 8.339 8.339 8.339 (0%) 0 ۲۶ مهر
PKR/IDR 0 119.07 119.64 119.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KRW 0 16.593 16.593 16.593 (0%) 0 ۲۶ مهر
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/ISK 0 0.8787 0.8826 0.8824 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/JMD 0 1.1272 1.1272 1.1272 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KRW 0 10.857 10.857 10.857 (0%) 0 ۲۶ مهر
PKR/JPY 0 0.6977 0.6977 0.6977 (0%) 0 ۲۶ مهر
PKR/KES 0 0.8324 0.8422 0.8363 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/KRW 279.94 279.94 279.94 279.94 (0.52%) 1.45 ۱۵:۰۶:۱۹
NZD/KRW 748.89 748.89 750.76 750.76 (0.23%) 1.73 ۱۵:۰۶:۱۹
SGD/KRW 860.43 860.43 860.43 860.43 (0.41%) 3.5 ۱۵:۰۶:۱۹
THB/KRW 38.839 38.708 38.839 38.708 (0.48%) 0.184 ۱۵:۰۶:۱۸
TWD/KRW 38.507 38.326 38.507 38.326 (0.62%) 0.236 ۱۵:۰۶:۱۸
ZAR/KRW 79.2266 79.2266 79.2266 79.2266 (0.77%) 0.61 ۱۵:۰۶:۱۹
MXN/KRW 0 58.94 59.23 59.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KRW 0 132.94 133.26 133.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/KRW 0 9.12 9.18 9.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 18.356 18.356 18.382 18.382 (0.47%) 0.086 ۱۵:۰۶:۱۹
SAR/KRW 0 297.76 298.42 298.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/KRW 0 183.79 184.68 184.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/KRW 0 0.46 0.46 0.46 (0%) 0 ۲۳ مرداد
PKR/LBP 0 12.4 12.64 12.64 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/LKR 0 1.3363 1.3363 1.3363 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/NPR 0 0.9244 0.9244 0.9244 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/PHP 0 0.436 0.4391 0.4381 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/RUB 0 0.5492 0.5518 0.5518 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/THB 0 0.2666 0.268 0.268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/XAF 0 4.6488 4.6488 4.6488 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/XOF 0 4.6488 4.6488 4.6488 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNH/KRW 0 166.9 166.9 166.9 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAU/KRW 17477.19 17477.19 17477.19 17477.19 (0.52%) 91.31 ۱۱:۰۶:۲۷
XAG/KRW 207.73 207.73 207.73 207.73 (0.45%) 0.93 ۱۵:۰۶:۱۹
PKR/EUR 0 0.0057 0.0057 0.0057 (0%) 0 ۲۶ مهر
PKR/GBP 0 0.005 0.005 0.005 (0%) 0 ۲۰ مهر
PKR/USD 0 0.0064 0.0064 0.0064 (0%) 0 ۱۳ مهر
PKR/ZAR 0.0947 0.0947 0.0947 0.0947 (0.21%) 0.0002 ۱۲:۳۳:۲۱