شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PKR/IDR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه اندونزی 0 14082 14140 14083 (0%) 0 ۲۹ مهر
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/IDR 9657.7 9657.7 9657.7 9657.7 (0.3%) 28.7 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/IDR 0 485.24 486.53 485.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/IDR 0 3593.09 3624.52 3593.13 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/IDR 0 10587.4 10587.4 10587.4 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/IDR 0 14091.8 14091.8 14091.8 (0%) 0 ۲۶ مهر
CLP/IDR 0 21.87 21.97 21.92 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/CLP 0 5.424 5.5582 5.4512 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/IDR 0 2125.19 2130.84 2125.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/CZK 0 0.1817 0.1825 0.1825 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/IDR 0 2258.38 2263.72 2258.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/IDR 0 15729.56 15729.56 15729.56 (0%) 0 ۲۷ مهر
GBP/IDR 0 17951 17951 17951 (0%) 0 ۲۹ مهر
HKD/IDR 0 1774.8 1774.8 1774.8 (0%) 0 ۲۶ مهر
HUF/IDR 0 52.05 52.22 52.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/HUF 0 2.2822 2.2948 2.2941 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/IDR 0 128.08 128.08 128.08 (0%) 0 ۲۶ مهر
KRW/IDR 0 11.7968 11.7968 11.7968 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/IDR 0 3380.8 3380.8 3380.8 (0%) 0 ۲۶ مهر
NZD/IDR 0 8868.6 8868.6 8868.6 (0%) 0 ۲۶ مهر
SGD/IDR 0 10361.4 10361.4 10361.4 (0%) 0 ۲۶ مهر
THB/IDR 0 462.898 462.898 462.898 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/IDR 0 461.64 461.64 461.64 (0%) 0 ۲۶ مهر
ZAR/IDR 0 943.1 943.1 943.1 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/IDR 0 208.44 209.03 208.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/IDR 0 135.62 135.95 135.65 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/IDR 0 769.2 773.03 770.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/IDR 0 1732.65 1737.09 1736.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/IDR 0 119.07 119.64 119.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/IDR 0 3924.81 3935.95 3932.34 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/IDR 0 216.32 216.89 216.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/IDR 0 3879.91 3890.19 3879.91 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/IDR 0 1600.62 1605.16 1600.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/IDR 0 2393.9 2410.31 2394.21 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/IDR 0 0.59 0.59 0.59 (0%) 0 ۲۶ مرداد
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/ISK 0 0.8787 0.8826 0.8824 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/JMD 0 1.1272 1.1272 1.1272 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/JPY 0 0.6977 0.6977 0.6977 (0%) 0 ۲۶ مهر
PKR/KES 0 0.8324 0.8422 0.8363 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/KRW 0 9.12 9.18 9.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/LBP 0 12.4 12.64 12.64 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/LKR 0 1.3363 1.3363 1.3363 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/NPR 0 0.9244 0.9244 0.9244 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/PHP 0 0.436 0.4391 0.4381 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/RUB 0 0.5492 0.5518 0.5518 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/THB 0 0.2666 0.268 0.268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/XAF 0 4.6488 4.6488 4.6488 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/XOF 0 4.6488 4.6488 4.6488 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNH/IDR 0 2001 2001 2001 (0%) 0 ۲۴ مهر
XAU/IDR 0 210421 210421 210421 (0%) 0 ۲۹ مهر
BTC/IDR 0 113316960 114092256 113316960 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/IDR 0 2467.13 2467.13 2467.13 (0%) 0 ۲۶ مهر
PKR/EUR 0 0.0057 0.0057 0.0057 (0%) 0 ۲۶ مهر
PKR/GBP 0 0.005 0.005 0.005 (0%) 0 ۲۰ مهر
PKR/USD 0 0.0064 0.0064 0.0064 (0%) 0 ۱۳ مهر
PKR/ZAR 0 0.0947 0.0947 0.0947 (0%) 0 ۲۹ مهر