شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/ZAR Bid

  • نرخ فعلی:0.2881
  • بالاترین قیمت روز:0.2886
  • پایین ترین قیمت روز:0.288
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2885
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۵۶:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.2887
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک PHP/ZAR Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک PHP/ZAR Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2881 ریال5:56:21
0.288 ریال5:42:22
0.2882 ریال5:21:20
0.288 ریال4:56:19
0.2886 ریال4:42:20
0.2884 ریال4:21:19
0.2883 ریال3:56:18
0.2881 ریال3:42:18
0.288 ریال2:56:18
0.2881 ریال2:42:18
0.288 ریال1:56:18
0.2881 ریال1:42:19
0.2885 ریال1:21:19
0.2884 ریال0:42:19
0.2885 ریال0:21:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات