کالایاب
شاخص یاب

PHP/ZAR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / راند آفریقای جنوبی 15.3478 15.3443 15.3813 15.3512 (0.01%) 0.0008 ۰۸:۱۲:۰۷
AED/ZAR 4.1797 4.174 4.1797 4.174 (0.06%) 0.0023 ۰۶:۳۹:۰۶
AUD/ZAR 10.3989 10.3989 10.4106 10.4106 (0.07%) 0.0075 ۰۶:۱۵:۰۷
ARS/ZAR 0.2803 0.2803 0.2807 0.2805 (0.29%) 0.0008 ۰۶:۱۵:۰۷
BRL/ZAR 0 3.7801 3.797 3.797 (0%) 0 ۲۹ مرداد
BWP/ZAR 0 1.3812 1.3855 1.3855 (0%) 0 ۲۹ مرداد
CAD/ZAR 0 11.5219 11.5262 11.5262 (0%) 0 ۲۹ مرداد
CHF/ZAR 15.7042 15.6634 15.7042 15.6634 (0.05%) 0.0075 ۰۶:۳۹:۰۶
PHP/CLP 0 12.44 12.69 12.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/ZAR 2.1705 2.1705 2.1746 2.1728 (0.31%) 0.0067 ۰۶:۳۹:۰۶
PHP/CNY 0 0.1282 0.1283 0.1283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CZK 0 0.4166 0.4173 0.4169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ZAR 2.2852 2.2852 2.2852 2.2852 (0.09%) 0.002 ۰۰:۴۵:۰۷
PHP/DKK 0.1281 0.1281 0.1281 0.1281 (0.39%) 0.0005 ۰۰:۴۵:۰۷
PHP/EGP 0 0.335 0.3355 0.3355 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/ZAR 17.0543 17.0178 17.0543 17.0178 (0.03%) 0.0046 ۰۶:۵۴:۰۶
GBP/ZAR 18.6824 18.6598 18.6824 18.6598 (0.03%) 0.0047 ۰۶:۳۹:۰۶
HKD/ZAR 1.9578 1.9578 1.9578 1.9578 (0.01%) 0.0002 ۰۳:۳۰:۰۸
PHP/HKD 0 0.147 0.1471 0.1471 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ZAR 0 0.2146 0.2161 0.2146 (0%) 0 ۲۹ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ISK 0 2.0147 2.0166 2.0159 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/JMD 0 2.5736 2.5867 2.5751 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/ZAR 0.1445 0.1445 0.1445 0.1445 (0.07%) 0.0001 ۰۳:۳۰:۰۸
PHP/JPY 2.0268 2.0268 2.0268 2.0268 (0.07%) 0.0015 ۰۳:۳۰:۰۸
PHP/KES 0 1.9087 1.9235 1.9106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KRW/ZAR 1.2711 1.2701 1.2769 1.2769 (0.53%) 0.0067 ۰۸:۱۲:۰۷
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LBP 0 28.43 28.87 28.87 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LKR 0 3.0086 3.0526 3.0526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MAD 0 0.1772 0.1823 0.1823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ZAR 0.777 0.7769 0.777 0.7769 (0.03%) 0.0002 ۰۵:۲۱:۰۵
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MYR/ZAR 3.6676 3.6676 3.6731 3.6713 (0.01%) 0.0005 ۰۸:۱۲:۰۷
PHP/MYR 0 0.0768 0.0769 0.0768 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PHP/NAD 0 0.2722 0.2725 0.2725 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/ZAR 1.7072 1.7072 1.7081 1.7081 (0.09%) 0.0016 ۰۵:۲۱:۰۵
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NPR 0 2.1106 2.1213 2.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/ZAR 9.8452 9.8398 9.8452 9.8398 (0.14%) 0.0135 ۰۵:۲۱:۰۵
PHP/PKR 0 2.2934 2.3103 2.3103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/SEK 0 0.1703 0.1705 0.1704 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/THB 0 0.6115 0.613 0.6123 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/TRY 0 0.1136 0.1145 0.1141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XAF 0 10.6096 10.6683 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XOF 0 10.6096 10.9046 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ZAR 0 0.2692 0.2702 0.2699 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0.2308 0.2308 0.2308 0.2308 (0.09%) 0.0002 ۰۶:۳۰:۰۸
SAR/ZAR 0 3.8309 3.8456 3.8416 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ZAR 1.5853 1.5835 1.5853 1.5835 (0.13%) 0.0021 ۰۶:۳۹:۰۶
SGD/ZAR 11.0851 11.0739 11.0851 11.0739 (0.07%) 0.0076 ۰۶:۳۹:۰۶
THB/ZAR 0.4989 0.4982 0.499 0.4982 (0.04%) 0.0002 ۰۶:۳۹:۰۶
TRY/ZAR 2.6805 2.6743 2.6805 2.6743 (0.08%) 0.0022 ۰۶:۳۹:۰۶
TWD/ZAR 0.4905 0.4898 0.4905 0.4898 (0%) 0 ۰۶:۳۹:۰۶
VEF/ZAR 0 0.1176 0.1176 0.1176 (0%) 0 ۱۶ تیر
PHP/AUD 0.0282 0.0281 0.0282 0.0281 (0%) 0 ۰۶:۱۵:۰۷
COP/ZAR 0 0.0044 0.0044 0.0044 (0%) 0 ۲۹ مرداد
CYP/ZAR 29.1 29.1 29.1 29.1 (0.11%) 0.031 ۰۰:۴۵:۰۷
CZK/ZAR 0.6603 0.6603 0.6603 0.6603 (0.03%) 0.0002 ۰۰:۴۵:۰۷
EGP/ZAR 0.9252 0.9231 0.9252 0.9231 (0.03%) 0.0003 ۰۶:۵۴:۰۶
GHS/ZAR 0 2.814 2.814 2.814 (0%) 0 ۲۲ مرداد
XAU/ZAR 23133.5 23052.7 23133.5 23052.7 (0.09%) 21.2 ۰۶:۵۴:۰۶
HUF/ZAR 0 0.052 0.0524 0.052 (0%) 0 ۲۹ مرداد
IDR/ZAR 0.1079 0.1079 0.1079 0.1079 (0.09%) 0.0001 ۰۳:۳۰:۰۸
KES/ZAR 0.1466 0.1466 0.1466 0.1466 (0.07%) 0.0001 ۰۳:۳۰:۰۸
MWK/ZAR 0 0.0208 0.0209 0.0208 (0%) 0 ۲۹ مرداد
MUR/ZAR 0.4108 0.4104 0.4108 0.4104 (0.12%) 0.0005 ۰۴:۴۲:۰۶
MAD/ZAR 1.5563 1.5557 1.5563 1.5557 (0.07%) 0.0011 ۰۵:۲۱:۰۵
PHP/NZD 0.0297 0.0297 0.0298 0.0298 (0%) 0 ۰۵:۲۱:۰۶
NGN/ZAR 0.0424 0.0424 0.0424 0.0424 (0.24%) 0.0001 ۰۵:۲۱:۰۵
OMR/ZAR 39.8803 39.8586 39.8803 39.8623 (0.15%) 0.0596 ۰۵:۲۱:۰۵
PKR/ZAR 0.0958 0.0958 0.096 0.0959 (0.1%) 0.0001 ۰۵:۲۱:۰۵
PYG/ZAR 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 (4.17%) 0.0001 ۰۴:۴۲:۰۶
PHP/GBP 0.0157 0.0157 0.0157 0.0157 (0.64%) 0.0001 ۰۶:۳۰:۰۸
PHP/USD 0.0191 0.019 0.0191 0.0191 (0.53%) 0.0001 ۰۷:۵۸:۰۴
QAR/ZAR 4.2186 4.2186 4.2186 4.2186 (0.05%) 0.0021 ۰۶:۳۰:۰۸
RON/ZAR 3.6022 3.6022 3.6022 3.6022 (0.12%) 0.0044 ۰۶:۳۰:۰۸
RWF/ZAR 0 0.0165 0.0165 0.0165 (0%) 0 ۲۲ مرداد
XAG/ZAR 262.67 262.14 263.21 262.14 (0.34%) 0.9 ۰۶:۳۹:۰۶
LKR/ZAR 0.0863 0.0862 0.0863 0.0863 (0.23%) 0.0002 ۰۴:۴۲:۰۶
SZL/ZAR 0.9957 0.9957 0.9957 0.9957 (0.31%) 0.0031 ۰۴:۴۲:۰۶
TND/ZAR 5.3426 5.3382 5.3431 5.3382 (0.05%) 0.0027 ۰۶:۳۹:۰۶
TZS/ZAR 0 0.0066 0.0067 0.0067 (0%) 0 ۲۸ مرداد
UGX/ZAR 0 0.0041 0.0041 0.0041 (0%) 0 ۲۲ مرداد
ZMW/ZAR 1.1732 1.1728 1.1732 1.1728 (0.15%) 0.0018 ۰۲:۳۹:۰۵
NAD/ZAR 0 0.986 0.986 0.986 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LSL/ZAR 0 0.9833 0.9833 0.9833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZMK/ZAR 0 0.0026 0.0026 0.0026 (0%) 0 ۱۰ بهمن
UYU/ZAR 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن