کالایاب
شاخص یاب

PHP/TRY Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / لیره ترکیه 5.7217 5.7173 5.727 5.7191 (0.01%) 0.0007 ۰۱:۳۳:۰۶
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/TRY 3.8727 3.8727 3.8727 3.8727 (0.13%) 0.0051 ۰۰:۱۸:۰۶
ARS/TRY 0 0.2026 0.2038 0.203 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/TRY 0 1.5034 1.5131 1.5034 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/TRY 0 4.2955 4.3015 4.3015 (0%) 0 ۳۰ مرداد
CHF/TRY 5.816 5.816 5.816 5.816 (0.09%) 0.0051 ۰۰:۵۱:۰۶
PHP/CLP 0 12.44 12.69 12.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/TRY 0 0.8857 0.8925 0.8891 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CNY 0 0.1282 0.1283 0.1283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CZK 0 0.4166 0.4173 0.4169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/TRY 0.85 0.85 0.85 0.85 (0.05%) 0.0004 ۰۰:۴۸:۰۶
PHP/DKK 0 0.1281 0.1286 0.1286 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PHP/EGP 0 0.335 0.3355 0.3355 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/TRY 6.3366 6.3366 6.3366 6.3366 (0.07%) 0.0046 ۰۰:۵۴:۰۵
GBP/TRY 6.9312 6.9312 6.9312 6.9312 (0.03%) 0.0021 ۰۰:۳۹:۰۶
HKD/TRY 0 0.7725 0.7785 0.7756 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HKD 0 0.147 0.1471 0.1471 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/TRY 0 0.0869 0.0875 0.0872 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ISK 0 2.0147 2.0166 2.0159 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/JMD 0 2.5736 2.5867 2.5751 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/JPY 0 2.0268 2.039 2.039 (0%) 0 ۳۰ مرداد
JPY/TRY 0 0.0549 0.0555 0.0553 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KES 0 1.9087 1.9235 1.9106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KWD/TRY 0 20.0026 20.1534 20.0755 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LBP 0 28.43 28.87 28.87 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LKR 0 3.0086 3.0526 3.0526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MAD 0 0.1772 0.1823 0.1823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/TRY 0 0.3213 0.3236 0.3217 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MYR 0 0.0768 0.0769 0.0768 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PHP/NAD 0 0.2722 0.2725 0.2725 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/TRY 0 0.7217 0.7274 0.7249 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NPR 0 2.1106 2.1213 2.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/TRY 3.6592 3.6592 3.6592 3.6592 (0.1%) 0.0036 ۰۰:۲۷:۰۶
PHP/PKR 0 2.2934 2.3103 2.3103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/SEK 0 0.1703 0.1705 0.1704 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/THB 0 0.6115 0.613 0.6123 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/TRY 0 0.1136 0.1145 0.1141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XAF 0 10.6096 10.6683 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XOF 0 10.6096 10.9046 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ZAR 0 0.2692 0.2702 0.2699 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/TRY 0 1.6357 1.6481 1.6419 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/TRY 0 0.0902 0.0908 0.0905 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/TRY 0 1.6168 1.6293 1.6233 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/TRY 0 0.6669 0.672 0.6697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/TRY 4.1319 4.1319 4.1319 4.1319 (0.03%) 0.0014 ۰۰:۵۱:۰۶
THB/TRY 0 0.1857 0.1872 0.1864 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/TRY 0 0.1978 0.1994 0.1987 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/TRY 0 0.0399 0.0399 0.0399 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/TRY 0 0.3727 0.3767 0.3767 (0%) 0 ۳۰ مرداد
SDR/TRY 0 8.4814 8.5216 8.4982 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAGG/TRY 0 2.8824 2.8949 2.8923 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/AUD 0 0.0281 0.0282 0.0282 (0%) 0 ۳۰ مرداد
XAU/TRY 8591.31 8591.31 8591.31 8591.31 (0.14%) 11.71 ۰۰:۵۴:۰۵
PHP/NZD 0.0299 0.0299 0.0299 0.0299 (0.34%) 0.0001 ۰۰:۲۷:۰۷
PHP/GBP 0 0.0157 0.0158 0.0158 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PHP/USD 0 0.0191 0.0192 0.0192 (0%) 0 ۳۰ مرداد
XAG/TRY 98.0077 98.0077 98.0077 98.0077 (0.07%) 0.0727 ۰۰:۵۱:۰۶
BTC/TRY 58496.94 58496.94 58496.94 58496.94 (1.31%) 757.86 ۰۰:۳۹:۰۶