شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/TRY Ask

  • نرخ فعلی:0.1135
  • بالاترین قیمت روز:0.1136
  • پایین ترین قیمت روز:0.1131
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1132
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۱:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.1133
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک PHP/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PHP/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1135 ریال17:21:24
0.1134 ریال15:21:23
0.1133 ریال14:42:21
0.1134 ریال14:21:23
0.1135 ریال13:56:21
0.1136 ریال13:42:22
0.1135 ریال13:21:22
0.1134 ریال12:56:21
0.1135 ریال12:42:22
0.1134 ریال10:56:20
0.1133 ریال10:42:21
0.1132 ریال9:56:20
0.1133 ریال9:42:23
0.1134 ریال9:21:20
0.1133 ریال8:21:19
0.1132 ریال7:56:18
0.1133 ریال7:42:18
0.1132 ریال7:21:19
0.1133 ریال6:56:19
0.1132 ریال5:56:21
0.1131 ریال5:42:22
0.1132 ریال5:21:20
0.1133 ریال4:42:20
0.1132 ریال4:21:19
0.1133 ریال3:56:18
0.1132 ریال1:56:18
0.1133 ریال1:42:19
0.1132 ریال0:42:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات