شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/SEK Ask

  • نرخ فعلی:0.1859
  • بالاترین قیمت روز:0.1873
  • پایین ترین قیمت روز:0.1855
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1872
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۲:۴۲
  • نرخ روز گذشته:0.1873
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک PHP/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PHP/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1859 ریال20:42:42
0.1858 ریال19:56:36
0.1859 ریال19:42:39
0.1861 ریال19:21:38
0.1859 ریال18:56:36
0.186 ریال18:42:38
0.1858 ریال18:21:41
0.1857 ریال17:42:39
0.1855 ریال17:21:43
0.1859 ریال16:56:42
0.1858 ریال16:21:40
0.1857 ریال15:21:45
0.1858 ریال14:56:46
0.1857 ریال14:21:50
0.1858 ریال13:21:35
0.186 ریال12:56:40
0.1861 ریال12:21:29
0.1868 ریال11:56:32
0.1869 ریال11:42:28
0.1867 ریال11:21:30
0.187 ریال10:56:27
0.1871 ریال10:42:28
0.187 ریال9:42:23
0.1869 ریال9:21:21
0.187 ریال7:56:18
0.1871 ریال6:43:42
0.187 ریال6:21:20
0.1871 ریال5:42:20
0.1873 ریال5:21:19
0.1872 ریال3:21:18
0.1871 ریال2:42:18
0.1872 ریال0:56:17
0.1871 ریال0:42:18
0.1872 ریال0:21:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات