شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/NOK Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون نروژ 9.1416 9.1393 9.1422 9.1402 (0.02%) 0.002 ۰۰:۱۵:۰۵
AED/NOK 0 2.4858 2.499 2.4883 (0%) 0 ۱۴ آذر
AUD/NOK 0 6.2414 6.2894 6.2445 (0%) 0 ۱۴ آذر
ARS/NOK 0 0.1522 0.1535 0.1524 (0%) 0 ۱۴ آذر
BRL/NOK 0 2.1691 2.1848 2.1813 (0%) 0 ۱۴ آذر
CAD/NOK 0 6.9312 6.9612 6.9358 (0%) 0 ۱۴ آذر
CHF/NOK 0 9.2472 9.289 9.2567 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/CLP 0 15.36 15.51 15.43 (0%) 0 ۱۴ آذر
CNY/NOK 0 1.2961 1.302 1.2974 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/CNY 0 0.1383 0.1388 0.1388 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/CZK 0 0.4523 0.4539 0.4534 (0%) 0 ۱۴ آذر
DKK/NOK 0 1.3569 1.3614 1.3579 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/DKK 0 0.1323 0.1328 0.1326 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/EGP 0 0.3172 0.3188 0.3188 (0%) 0 ۱۴ آذر
EUR/NOK 0 10.139 10.1714 10.1455 (0%) 0 ۱۴ آذر
GBP/NOK 0 12.0065 12.0335 12.0255 (0%) 0 ۱۴ آذر
HKD/NOK 0 1.1663 1.1725 1.1674 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/HKD 0 0.1537 0.1542 0.1542 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/HUF 0 5.8594 5.8876 5.8696 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/IDR 0 276.61 277.22 277.19 (0%) 0 ۱۴ آذر
INR/NOK 0 0.1278 0.1286 0.1283 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/INR 0 1.401 1.4086 1.4042 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/ISK 0 2.3838 2.3948 2.3885 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/JMD 0 2.6476 2.6801 2.6793 (0%) 0 ۱۴ آذر
JPY/NOK 0 0.084 0.0845 0.0842 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/JPY 0 2.1354 2.1439 2.143 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/KES 0 2.0006 2.0091 2.0045 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/KRW 0 23.35 23.46 23.44 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/LBP 0 29.76 29.92 29.92 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/LKR 0 3.5576 3.5764 3.5757 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/MAD 0 0.1889 0.1899 0.1898 (0%) 0 ۱۴ آذر
MXN/NOK 0 0.4701 0.473 0.472 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/MXN 0 0.381 0.3831 0.3815 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/MYR 0 0.0819 0.0822 0.0822 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/NAD 0 0.2864 0.2893 0.2893 (0%) 0 ۱۴ آذر
SEK/NOK 0 0.9624 0.9652 0.9626 (0%) 0 ۱۴ آذر
ZAR/NOK 0 0.6225 0.6294 0.6239 (0%) 0 ۱۴ آذر
NZD/NOK 0 5.9679 6.0113 5.9852 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/NOK 0 0.1797 0.1803 0.1801 (0%) 0 ۱۴ آذر
PLN/NOK 0 2.3702 2.3771 2.373 (0%) 0 ۱۴ آذر
RUB/NOK 0 0.1432 0.1436 0.1434 (0%) 0 ۱۴ آذر
SAR/NOK 0 2.4349 2.4478 2.4373 (0%) 0 ۱۴ آذر
SGD/NOK 0 6.7101 6.7339 6.7177 (0%) 0 ۱۴ آذر
THB/NOK 0 0.3007 0.3028 0.301 (0%) 0 ۱۴ آذر
TRY/NOK 0 1.5869 1.5965 1.5895 (0%) 0 ۱۴ آذر
TWD/NOK 0 0.2995 0.3015 0.2999 (0%) 0 ۱۴ آذر
VEF/NOK 0 0.0002 0.0003 0.0002 (0%) 0 ۷ آذر
PHP/NPR 0 2.2426 2.2538 2.247 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/PKR 0 3.0443 3.1866 3.1866 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/RUB 0 1.2544 1.2582 1.2557 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/SEK 0 0.1865 0.1871 0.187 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/THB 0 0.5946 0.5983 0.5983 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/TRY 0 0.1128 0.1134 0.1133 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/XAF 0 11.6197 11.6502 11.6479 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/XOF 0 11.5194 11.7389 11.7366 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/ZAR 0 0.2864 0.2892 0.2888 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/AUD 0 0.0286 0.0286 0.0286 (0%) 0 ۱۲ آذر
CZK/NOK 0 0.3983 0.3983 0.3983 (0%) 0 ۱۳ آذر
PHP/NZD 0 0.03 0.03 0.03 (0%) 0 ۱۲ آذر
ISK/NOK 0 0.0754 0.0754 0.0754 (0%) 0 ۱۳ آذر
PHP/GBP 0 0.015 0.015 0.015 (0%) 0 ۱۴ آذر
PHP/USD 0 0.0196 0.0197 0.0197 (0%) 0 ۱۴ آذر