شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/KES Ask

  • نرخ فعلی:2.0181
  • بالاترین قیمت روز:2.0291
  • پایین ترین قیمت روز:2.0132
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.0291
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۳:۱۹
  • نرخ روز گذشته:2.0275
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0094

نمودار کندل استیک PHP/KES Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PHP/KES Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0181 ریال22:33:19
2.0167 ریال21:54:19
2.0183 ریال21:15:20
2.0183 ریال21:15:20
2.0178 ریال20:33:19
2.0173 ریال20:15:21
2.0173 ریال20:15:21
2.0171 ریال19:54:19
2.0175 ریال19:33:19
2.0177 ریال18:54:20
2.0171 ریال18:33:19
2.0151 ریال18:15:22
2.0151 ریال18:15:21
2.0147 ریال17:54:19
2.0151 ریال17:33:19
2.0238 ریال17:15:21
2.0238 ریال17:15:21
2.0169 ریال16:54:20
2.0165 ریال16:39:20
2.0155 ریال16:15:21
2.0155 ریال16:15:20
2.0153 ریال15:54:19
2.0149 ریال15:33:18
2.0153 ریال14:54:18
2.0155 ریال14:33:19
2.0144 ریال14:15:20
2.0144 ریال14:15:19
2.0132 ریال13:54:18
2.0143 ریال13:33:18
2.0161 ریال13:15:20
2.0161 ریال13:15:20
2.0143 ریال12:54:19
2.0145 ریال12:33:19
2.0163 ریال11:54:20
2.0159 ریال11:33:19
2.0175 ریال11:15:20
2.0175 ریال11:15:20
2.0179 ریال10:54:19
2.0173 ریال10:33:19
2.0187 ریال10:15:21
2.0187 ریال10:15:20
2.0221 ریال9:54:19
2.0253 ریال9:33:18
2.0255 ریال9:15:18
2.0255 ریال9:15:18
2.0253 ریال8:33:16
2.0243 ریال8:15:17
2.0243 ریال8:15:17
2.0239 ریال7:54:16
2.0235 ریال7:33:17
2.0251 ریال6:54:16
2.0239 ریال6:33:16
2.0255 ریال6:15:18
2.0255 ریال6:15:17
2.0248 ریال5:54:18
2.0255 ریال5:15:19
2.0255 ریال5:15:18
2.0263 ریال4:54:16
2.0279 ریال3:33:15
2.0291 ریال1:33:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات